Unapredjenje položaja žena sa invaliditetom

Neupućenost i nerazumevanje okoline za ostvarivanje zakonskih prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite žena sa invaliditetom, jedan su od mnogobrojnih problema ovih žena u Užicu, rekla je za Radio Lunu Ana Djokić iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga.

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga organizovalo je Okrugli sto na temu Položaj žena sa invaliditetom u Srbiji u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom, Iz Kruga Beograd. Tom prilikom predstavljen je Izveštaj iz senke Žene sa invaliditetom u Srbiji koji je pripremila Mreža iz Kruga Srbija sa lokalnim organizacijama i koji je predstavljen na 55. zasedanju CEDAW Komiteta, Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama koje je održano prošle godine u Ženevi. O ciljevima okruglog stola za Radio Lunu govori Lepojka Čarević Mitanovski, predsednica Mreže.

Cilj je dvostruki. S jedne strane da prisutne upoznamo sa Konvencijom eliminacije svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama. Predstavićemo i naš Izveštaj iz senke koji je ove godine prezentovan ispred Komiteta, odnosno šta je to što Srbija treba da uradi za sledeće četiri godine na nacionalnom i lokalnom nivou u vezi sa položajem žena sa invaliditetom.“-rekla je za Radio Lunu Lepojka Čarević Mitanovski.Žene sa invaliditetom sreću se sa raznim problemima. One  su višestruko izložene diskriminaciju, često se ne smatraju kao žene, već kao osobe sa invaliditetom, ne uče se rodnim ulogama i uskraćena su im mnoga prava, na zdravstveno osiguranje, ginekološke preglede, na zaštitu zdravlja, na zaštitu od nasilja, na obrazovanje i zapošljavanje, kaže predsednica Mreže Iz Kruga Srbija. Prema njenim rečima, ne postoji ni jedan servis podrške koji će ženama sa invaliditetom pomoći da ostvare rodne uloge, da budu majke i domaćice. Ona apeluje na žene sa invaliditetom da se osnaže, poštuju sebe i bore se za svoja prava.

„Svakom čoveku je njegov problem najveći. Ja sam žena sa invaliditetom, u kolicima. Mi moramo da se osnažimo i budemo dovoljno jake da volimo sebe, bar onoliko koliko su nas majke volele dok su nas radjale. Moramo biti jake da bismo se izborile za svoje mesto u društvu. Život je prelep i jedan je jedini. Ako ga provedete zatvoreni u četiri zida, ne živite već životarite. Čovek je ljudsko biće koje voli život, voli društvo i druženje. Poručujem ženama sa invaliditetom da budemo zajedno i da se psihički i intelektualno osnažimo. Tako ćemo dokazati da su žene sa invaliditetom, ako ne bolje, onda iste kao i žene bez invaliditeta.“-rekla je za Radio Lunu Lepojka Čarević Mitanovski.

Neupućenost i nerazumevanje okoline za ostvarivanje zakonskih prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite žena sa invaliditetom, jedan su od mnogobrojnih problema ovih žena u Užicu, rekla je za Radio Lunu Ana Djokić iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga.

„Postoje lokacije u gradu koje su pristupačne ženama sa invaliditetom. Pozitivni primeri su pristupi Narodnoj biblioteci i Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dom zdravlja je jednim delom pristupačan za korisnice invalidskih kolica ali ne i ginekologija. Naša saradnja sa Organizacijom Iz Kruga postoji od 2006. godine. Zajedno smo se potrudili i nabavili ginekološki sto koji je pristupačan ženama sa invaliditetom.“-istakla je Ana Djokić.

Pozitivan primer i podrška  ženama sa invaliditetom u Užicu je Ana Djokić, iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga. Ona poručuje da je neophodno uzeti stvar u svoje ruke.

„Predlažem ženama sa invaliditetom da počnu da razmišljaju o sebi i svom životu kako bi neke stvari zajedno promenili. Nama se javljaju članice kada je problem jako izražen. Često nam se javljaju žene sa invaliditetom u stadijumu, kada na žalost više niko ne može da pomogne. Poručujem ženama sa invaliditetom da prvenstveno pričaju, da se ne stide svog invaliditeta i da se ni stide zato što su žene. One su u globalu žene, majke, sestre, pa tek onda osobe sa invaliditetom. Savetujem ih da nas kontaktiraju.“-rekla je za Radio Lunu Ana Djokić.

Оставите одговор