Deinstitucionalizacija nužna

Srbija napredovala po pitanju invaliditeta kod dece i odraslih

Beograd

Prateći uslove u kojima borave lica sa mentalnim smetnjama, zaštitnik građana je ustanovio da se njihova ljudska prava krše, rečen0 je 22. oktobra na skupu o deinstitucionalizaciji osoba sa invaliditetom i istaknuto da je Srbija napredovala kada je u pitanju taj problem kod dece, ali ne kod odraslih. Stalni koordinator UN u Srbiji Jirg Štaudenman je kazao da su u Srbiji ostvareni veliki rezultati u deinstitucionalizaciji dece, ali da tek treba da otpočne proces deinstitucionalizacije odraslih.

„Danas u Srbiji oko 8.500 odraslih sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom boravi u institucijama. Od tog broja više od 1.000 osoba starijih od 18 godina boravi u institucijama za decu“, rekao je Štaudenman. On je istakao da je više od 4.000 odraslih u 15 socijalnih institucija za odrasle, a da je oko 3.000 osoba smešteno u psihijatrijske bolnice. „Ti ljudi, prema standardima UN za ljudska prava, imaju prava da žive u svojoj zajednici i pravo da izaberu svoje mesto boravka – gde će i s kim živeti“, rekao je Štaudenman. Podsećajući da se ombudsman kontrolom zakonitosti i rada javne uprave, zamenik zaštitnika građana Goran Bašić rekao je da se ta institucija bavi ljudskim pravima onda kada proceni da je neko ljudsko pravo neke grupe posebno ugroženo. „I u ovom slučaju, prateći uslove u kojima žive ili duže borave lica sa intelektualnim ili mentalnim smetnjama, ustanovili smo da se njihova ljudska prava tu krše, da sasvim sigurno nije u skladu s ljudskim pravima živeti u zatvorenom okruženju, imati ograničenu slobodu izbora i nemati nikakvu mogućnost da utičete na promenu svoga statusa“, rekao je Bašić.

On je naveo da je ombudsman uočio da ne postoji jasan koncept države šta sa tim ljudima, kako poboljšati njihove uslove života, kako ih uključiti u društvenu zajednicu, a što je u skladu sa svim pravilima koje je država prihvatila u poslednjoj deceniji, međunarodnim konvencijama, zakonima koje je donela.

„Pokušali smo da taj proces gurnemo sa mrtve tačke ustanovivši radnu grupu za deinstitucionalizaciju i pozvali smo predstavnike javne uprave, ministarstva, stručnjake, međunarodne organizacije da razgovaramo o problemima. Zahvaljujući podršci ambasade Norveške i agenciji UN za ljudska prava uspeli smo da u lokalnim samoupravama animiramo veći broj donosilaca odluka u vezi sa proširenjem usluga koje treba obezbediti da se proces deinstitucionalizacije i ostvari“, rekao je Bašić.

Оставите одговор