Pomoć dobile tri firme

Proizvodna preduzeća glavni stub socijalnog preduzetništva

U skladu sa sprovođenjem aktivne politike zapošljavanja, sa akcentom na zapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica i podsticanje socijalnog preduzetništva, Sekretarijat za privredu od 2012. godine pomaže finansijskim sredstvima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kaže za naš list sekretar za privredu Grada Aleksandar Milošević.

S obzirom da se radi o specifičnoj oblasti pomoći, kako ističe, jednoj izuzetno ugroženoj kategoriji stanovništva, Program se ne sprovodi putem konkursa, već se sredstva dodeljuju na osnovu sagledavanja stanja i statusa ovih preduzeća i njihovih realnih potreba za finansijskim sredstvima.

– Projekat se sprovodi dve godine zaredom, do sada su se Sekretarijatu za privredu obratila sa molbom za pomoć u finansijskim sredstvima četiri od ukupno sedam preduzeća, koja su prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike registrovana kao preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji Beograda. Sekretarijat je do sada finansirao tri preduzeća, a sredstva su dodeljena za kupovinu osnovnih sredstava i izvođenje investicionih radova, kako bi se sačuvala radna mesta i zaposlila nova lica sa invaliditetom, ali poboljšali uslovi rada osoba sa invaliditetom – objašnjava Milošević. On dodaje da se uglavnom radi o proizvodnim preduzećima (prerada papirne galanterije, proizvodnja smrznutog lisnatog testa, testenina i kolača, proizvodnja i ugradnja ALU i PVC stolarije, izrada suvenira) i proizvodno uslužnim delatnostima, kao što je štamparska i knjigovezačka delatnost.

– U toku prošle i ove godine Grad je izdvojio ukupno 11,5 miliona dinara za finansiranje poslovanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sredstva koja su dobijena iz budžeta Grada su iskorišćena za kupovinu mašina i opreme kao i za adaptaciju poslovnog prostora, čime su se poboljšali uslovi rada invalida ili su se radna mesta prilagodila potrebama ovih lica. Na primer, nabavljena je automatska mašina za oblaganje kutija registratora, oprema u delu proizvodnje ambalaže koja omogućava proizvodnju ambalažnih kutija većih formata, izvršeno je postavljanje PVC stolarije i sanacija i adaptacija podnih i zidnih površina u delu proizvodnih pogona – navodi Milošević.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Iz budžeta Grada sredstva su dodeljena: preduzeću Lola preduzetništvo d.o.o u restrukturiranju, preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Kosmos“ d.o.o. Beograd i Preduzeću za zapošljavanje slepih i slabovidih invalida „Sloga“, Beograd. U proseku ova preduzeća zapošljavaju oko 80 odsto lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Novac potrošen za nabavku opreme

Žarko Milićević, direktor firme Lola preduzetništvo, koja zapošljava 67 osoba sa različitim vrstama invaliditeta, kaže da je ideja dobra i da bi bilo lepo kada bi se sa tom praksom nastavilo i ubuduće.- Od Skupštine grada dobili smo oko tri miliona dinara subvencija. Taj novac nam je dobrodošao i sa njim smo uspeli da koliko-toliko proširimo proizvodne kapacitete. Kod Sekretarijata za privredu konkurisali smo za nabavku opreme, odnosno kupili smo mašinu za oblaganje registratora, koja nam je značajna u proizvodnji – kaže Milićević.

Оставите одговор