Pravo na kvalitetniji život

1

Održivi servisi podrške OSI
Dvodnevni seminar namenjen je svim akterima na lokalnom nivou koji imaju značajnu ulogu u razvoju servisa podrške za osobe sa invaliditetom

Sistem servisa (usluga) podrške osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji je i dalje preovlađujuće institucionalizovan, sa relativno limitiranim spektrom usluga zasnovanih u zajednici i mera podrške na lokalnom nivou. Proces decantralizacije finansiranja i nadležnosti sa republičkog nivoa na opštinski je započeo, a u zemlji postoji značajan broj dobrih praksi i pionirskih inicijativa u smislu isporučivanja socijalnih servisa (usluga). Sa regulisanim i postojećim servisima podrške, osobe sa invaliditetom mogu da ostvare svoja prava na polju jednakog socio-ekonomskog razvoja.

Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i kroz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizuje obrazovni seminar „Održivi modeli saradnje i uspostavljanje servisa podrške za osobe sa invaliditetom“. Edukativni program je održan u Užicu, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj u obrazovanju, i u Leskovcu. U  narednom periodu seminar će biti održan u Kikindi (10. i 11. oktobra), Požarevcu (17. i 18. oktobra) i Beogradu (22. i 23. oktobra).

Dvodnevni seminar namenjen je predstavnicima lokalnih samouprava koji su donosioci odluka i kreatori politike na lokalnom nivou, postojećim i potencionalnim pružaocima usluga podrške osoba sa invaliditetom, kao i svim drugim akterima na lokalnom nivou koji imaju značajnu ulogu u razvoju servisa podrške za osobe sa invaliditetom. Ciljevi obrazovnog seminara su unapređenje znanja o održivim modelima saradnje za uspstavljanje servisa podrške za osobe sa invaliditetom kroz javno – privatno partnerstvo i socijalno preduzetništvo. Takođe, kako bi se osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija podrška, primena održivih modela je neophodna u planiranju, razvoju i sprovođenju usluga ovim licima, kao i uključivanje svih aktera i razvijena međusektorska saradnja u ovom procesu.

Edukativni program je organizovan u okviru projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, koji ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta postojećih i uspostavljanju novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući povećanje vidljivosti i dostupnosti servisa, kao i poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

„Svaka lokalna sredina nudi određene usluge koje bi trebalo da budu dostupne svima. Zbog nepristupačnosti nisu dostupne osobama sa invaliditetom. Cilj je da se naprave servisi kako bi sve opšte usluge mogle da budu dostupne i osobama sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o uslugama iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja ili zapošljavanja“, objašnjava Jasmina Turudić, predstavnica Mladih sa invaliditetom i Udruženja „Šansa“ iz Požarevca.

Cilj projekta je da se intevizira dijalog institucija u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i socijalne zaštite, što bi rezultiralo i otvaranjem novih servisa. Kako je istakla Slađana Lević, iz Foruma mladih sa invaliditetom, koji je nosilac projekta, predviđeno je da nakon povezivanja svih relevantnih istitucija, EU finansira uspostavljanje pet novih centara u gradovima koji su obuhvaćeni projektom.

Pres NSZ

Putokazi ka integraciji

Na području kraljevačke filijale NSZ u toku su javni radovi za osobe sa invaliditetom. Odobreno je 11 javnih radova, čiji su izvođači javna peduzeća i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.. Na realizaciji radova angažovano je 56 lica sa evidencije NSZ. Za razliku od predhodnih godina, kada su bili uključeni i personalni asistenti, na ovogodišnjim javnim radovima posao su dobile isključivo osobe sa invaliditetom. U Kraljevu su odobreni javni radovi Centru za socijalni rad, Narodnom muzeju, Istorijskom arhivu, Kulturnom centru „Ribnica“, Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“, Društvu za pomoć MNRL, kao i specijalizovanim firmama „Plast metal“, „Eltida profesional“ i „Mak – di“. U Raški je Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama organizovalo javni rad na Goliji – „Putokazi ka lepotama sela“, uključivši se na taj način u razvoj lokalnog etno – turizma. U Vrnjačkoj Banji Opštinska uprava izvodi javni rad na ažuriranju elektronske baze podataka.

S. A.

O projektu

Projekat „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“ sprovode Forum mladih sa invaliditetom „Šansa“, Centar za razvoj inkluzivnog društva i Udruženje građana „Perspektive“ uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije – Udruženje regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje. Projekat se realizuje u periodu od decembra 2012. do juna 2014. godine, u gradovima Beograd, Užice, Leskovac, Kikinda i Požarevac.

Оставите одговор