Za bolji pristup javnim servisima

Grad pomaže informisanju osoba sa invalditetom

Grad Valjevo je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji pokrenuo probnu stranicu posvećenu informisanju osoba sa invaliditetom. Stranica se nalazi na adresi www.valjevo.org.rs na meniju „za građane“ i sadrži osnovne informacije, koje će olakšati mobilnost i pristup javnim servisima. Podeljena je u četiri dela: pokretljivost i parkiranje, usluge i prava, obrazovanje i zapošljavanje.

Internet stranica za informisanje osoba sa invaliditetom nastala je kao razultat rada Tima za izradu lokalnog akcionog plana u ovoj oblasti za period od 2013. do 2017. godine, a u okviru nedavno završenog projekta „Razvoj inkluzivnih politika na lokalnom nivou“. Program je u ovoj godini u Valjevu realizovao američki Nacionalni demokratski institut (NDI) u saradnji sa udruženjem Forum mladih sa invaliditetom (FMI) iz Beograda.

Na završnoj konferenciji ovog programa 19. i 20. septembra u Beogradu Valjevo je kao primer dobre prakse predstavilo rezultate dosadašnjih konsultacija i istraživanja u okviru izrade Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom. U konkurenciji sa drugim gradovima u Srbiji Valjevo je prepoznato kao uprava sa strateškim pristupom i sredina koja uključuje organizacije osoba sa invaliditetom u planiranje i realizaciju aktivnosti.

Aktivnosti, izazove i postignute rezultate u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom u Valjevu prestavili su članovi Tima za izradu lokalnog tima Zora Bojičić i Vladimir Pantić iz gradskog Odeljenja za društvene delatnosti Svetlana Janković Beljanski, sekretar valjevačkog Društva za cerebralnu paralizu.

Оставите одговор