Servisi podrške za OSI

0

Portal servisipodrske.info sadrži bazu podataka o svim dostupnim servisima podrške za osobe sa invaliditetom.

Portal servisipodrske.info sadrži bazu podataka o svim dostupnim servisima podrške za osobe sa invaliditetom. Portal je rezultat projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, a njegov cilj je da pruži informacije o svim dostupnim servisima podrške za OSI iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

Informacije o lokalnim servisima podrške mogu se pronaći po vrsti usluga, ili po gradu, opštini.

Baza podataka je namenjena velikom broju aktera: aktuelnim i potencijalnim korisnicima usluga, kreatorima politike i donosiocima odluka, kao i pružaocima usluga.

Оставите одговор