Objavljene konačne rang-liste za gradske stipendije

Konačne rang-liste dobitnika stipendija za učenike i studente i učenike i studente sa invaliditetom objavljene su na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u odeljku Gradski oglasi, konkursi i tenderi.

Učenici i studenti sa invaliditetom ugovore će potpisati 10. oktobra, učenici 11. oktobra, a studenti 14 oktobra u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Kraljice Marije 1, XX sprat, od 10 do 15 sati.

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je da učenici i studenti prilože fotokopiju lične karte vlasnika tekućeg računa i potpisnika ugovora i fotokopiju kartice tekućeg računa ili ugovora o otvaranju tekućeg računa (sa vidljivim brojem računa) na koji će stipendija biti uplaćivana. Maloletni učenici koji su u međuvremenu postali punoletni takođe treba da dostave navedena dokumenta.

Оставите одговор