U Evropi živi oko pet miliona osoba sa autizmom

0

U Srbiji vladaju velike predrasude o autizmu, kod koga je je najbitnija rana dijagnostika. Autizam nije retka pojava i obuhvata 0.6 odsto ukupne populacije

BEOGRAD – Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Vladimir Pešić rekao je da je to ministarstvo angažovano i uključeno u sve događaje koji se odnose na osobe sa invaliditetom, uključujući i osobe koje imaju autizam i da se trudi da sustigne evropske standarde koji su viši nego kod nas.

Pešić je, povodom Evropskog dana autizma, 3. oktobra, dodao da je bitna saradnja sa organizacijama civilnog društva i da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, u odnosu na ostale državne institucije, na tom planu daleko odmaklo.

Pešić je na konferenciji za novinare ukazao na značaj uključenja tog ministarstva u projekat „Inkluzija kroz kulturu“ i istakao da su veoma značajni partnerski odnosi, jer resorno ministarstvo nije u mogućnosti da samo finansijski podrži sve projekte i aktivnosti.

Predsednik Upravnog odbora Republičkog udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović je, istakavši da u Srbiji vladaju velike predrasude o autizmu, ukazala da je najbitnija rana dijagnostika, a posebno servisi podrške koji treba da pomognu da osoba sa autizmom što duže boravi u kućnom okruženju.

Petrović je dodala da su porodice koje u svom okruženju imaju osobu sa autizmom 16 odsto podložnije stresu od nivoa stresa sa kojima se susreću porodice koje žive sa osobama koje pate od nekog drugog poremećaja.

Na osnovu podataka dobijenih naučnim istraživanjem, autizam nije retka pojava i ako se uzme u obzir ceo spektar autističnih poremećaja, ova vrsta onesposobljenosti obuhvata 0.6 odsto ukupne populacije.

To znači da u Evropi, uključujući sve članove Saveta Evrope, postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.

Autizam je poremećaj koji može da utiče na oko 6 od 1.000 osoba i četvorostruko je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Stručnjaci smatraju da zbog garantovanja dostojansvenosti, osobe sa autizmom ne treba smatrati niti se prema njima odnostiti kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili opredeljenost.

Zbog komleksnosti potreba osobe sa autizmom pripadaju posebno osetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom, pri čemu Savet Evrope ukazuje da su osobe s autizmom često više i ozbiljnije diskriminisane.

Na konferenciji za novinare je takođe ukazano da deca s autizmom moraju da imaju besplatno, odgovarajuće obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta.

 

Оставите одговор