Novim projektom teži se ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u Makedoniji

0

Nevladina organizacija koja je bila uspešna na tom polju predvodi nastojanja protiv diskriminacije, uz pomoć finansijskih sredstava EU.

Makedonska nevladina organizacija radi sa projektom EU Progres na smanjenju diskriminacije nad osobama sa invaliditetom. [AFP]

Kao i mnogi drugi Makedonci sa invaliditetom, Nataša Josifovska kaže da je voljna i spremna da radi. Ona je konstantno podnosila molbe za posao, ali je nezaposlena 10 godina nakon što joj je ustanovljena multipla skleroza.

Novi projekat makedonske nevladine organizacije Polio plus — Pokret protiv invaliditeta — treba da pomogne Josifovskoj i drugima kao što je ona promovisanjem jednakosti i radom na smanjenju diskriminacije nad osobama sa invaliditetom.

„Sto puta sam pokušala da pronađem posao, ali nakon što čuju moju dijagnozu, najčešći odgovor je ‘nema upražnjenih mesta’“, kaže Josifovska (40), dodajući da se ljudi sa invaliditetom ili hroničnim bolestima suočavaju sa ogromnim poteškoćama u pronalaženju posla u Makedoniji, gde stopa nezaposlenosti iznosi skoro 30 odsto. „…Imam dvoje dece, razvedena sam i posao mi je neophodan. Terapija koja mi je prepisana minimalizuje moju bolest i sposobna sam da budem odgovoran radnik u nekoj kompaniji. Sa nastojanjima Polio plusa vraća mi se nada da ću pronaći posao.“

Novu inicijativu Polio plusa uglavnom finansira Progres, program EU za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, a olakšaće implementaciju ciljeva EU na polju zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti.

Među ciljevima je povećanje kapaciteta i vidljivosti Komisije za zaštitu od diskriminacije. Komisija, koja je počela sa radom 2011. godine, prima žalbe građana vezane za diskriminaciju, razmatra slučajeve i nudi zvanična mišljenja koja mogu da se koriste u rešavanju sporova.

„Danas imamo pravni okvir, imamo Komisiju za zaštitu od diskriminacije, ali jasno je da nam trebaju kontinuitet i praksa. Zato se ovaj projekat zove ‘Od norme do prakse’ kako bi ljudi razumeli koncept nediskriminacije i da bi se osiguralo ostvarivanje ljudskih prava, sprečila diskriminacija i zagovarale jednake mogućnosti“, rekla je Elena Kočoska, programska direktorka u Polio plusu, u izjavi za SETimes.

Kočoska je dodala da će projekat uključivati konferencije i proizvodnju pisanih materijala i multimedijskih promotivnih materijala. Polio plus takođe planira da pogura zakonodavne inicijative i lokalne akcione planove za rešavanje diskriminacije.

„Projekat će razmotriti postojeće zakone, posebno tamo gde postoje sistematske prakse diskriminacije, kao što su zakon o zapošljavanju i zakon o zaštiti zdravlja na radu … i pripremićemo zaključke i mišljenja koji će biti podneti relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama“, rekla je Kočoska.

Premijer Nikola Gruevski rekao je da je Polio plus bio ključan za stvaranje rešenja za eliminisanje diskriminacije nad invalidima.

„Za makedonsku vladu je posebno važno da podstakne inkluziju ljudi sa invaliditetom u sve sfere društvenog života unapređivanjem komunikacije i dijaloga između vlade, kao kreatora i implementatora politike, i nevladinih organizacija koje rade na zaštiti prava tih građana“, rekao je Gruevski, dodajući da je Makedonija jedna od prvih zemalja koje su potpisale Povelju UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Polio Plus je radio sa programom EU Progres 2008-2009, kada je njen projekat Makedonija bez diskriminacije osnovao građansku organizaciju za zastupanje svih ugroženih socijalnih kategorija. Ta nastojanja dovela su do do usvajanja makedonskog zakona o zaštiti od diskriminacije 2010. godine.

„Važne promene u društvu ne mogu da se postignu samo zakonima. Bilo je jasno da nam je potrebno još odlučnih napora za intenziviranje senzibilizacije u javnosti oko postojanja i prepoznavanja diskriminacije i za buđenje svesti o kolektivnoj odgovornosti, sa ciljem razumevanja štete koja nastaje isključivanjem čitavih kategorija građana iz društva i koraka za unapređivanje nacionalnih mehanizama za sprečavanje takve nejednakosti. Iz tih razloga novi projekat ‘Od norme do prakse’ mora da poveća pažnju javnosti, jer jednakost i nediskriminacija [treba] da rastu“, rekao je za SETimespredsednik Polio plus Zvonko Šavrevski.

Budžet projekta od 270.000 evra uglavnom obezbeđuje EU. Polio Plus, ministarstvo rad i socijalnu politiku i makedonski Centar za međunarodnu saradnju takođe daju sredstva. Vladina Komisija za zaštitu od diskriminacije takođe je jedan od partnera.

„Činjenica je da postoje snage u Makedoniji, ljudi, organizacije i ideje koje razvijaju evropske procese i mogu da se suoče sa izazovima evropske integracije“, rekao je ministar rada i socijalne politike Dime Spasov za SETimes.

Оставите одговор