Beograd: Posao za starije od 45 godina

17

Sekretarijat za privredu otvorio konkurs za samozapošljavanje socijalno ugroženih. Sredstva namenjna osobama sa biroa za zapošljavanje, invalidima, samohranim roditeljima

Konkurs će trajati do 20. septembra

NEZAPOSLENI iz socijalno ugroženih kategorija, koji bi želeli da osnuju preduzeće i samim tim dobiju posao na neodređeno, mogu da se prijave na konkurs koji je raspisao Sekretarijat za privredu, za dodelu sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica socijalno ugroženih kategorija na teritoriji grada Beograda.

Cilj je kako kažu u Sekretarijatu – smanjenje opšte stope nezaposlenosti, podsticanje zapošljavanja nezaposlenih lica, podrška otvaranju novih malih i srednjih privrednih subjekata, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta.

Na konkurs za subvencije od 200.000 dinara mogu da se jave nezaposleni stariji od 45 godina koja se nalaze na birou za zapošljavanje, lica sa invaliditetom, samohrani roditelji i lica koja su bila na izdržavanju zatvorske kazne, žrtve nasilja, roditelji dece sa invaliditetom, interno raseljeni i izbegli.

– Ovim kategorijama je najteže da se zaposle – kaže Aleksandar Milošević, gradski sekretar za privredu. – Cilj konkursa je da ih podstakne, da ako imaju dobru poslovnu ideju, pokrenu samostalni biznis. Ukupan iznos sredstava koji grad dodeljuje je sedam miliona, a pojedinačna sredstva su 200.000 dinara. Subvencije se daju bespovratno kako bi korisnici dobili osnovna sredstva za početak posla, eventualni zakup prostora, plaćanje poreza i doprinosa.

Konkurs će trajati do 20. septembra, a zainteresovani koji ispunjavaju uslove, treba da se jave Centru za socijalno preduzetništvo grada Beograda koji će im dati savet kako bi svoju poslovnu ideju pretočili u biznis plan. Na osnovu toga, komisija će oceniti da li su te poslovne ideje dobre, samoodržive i kome će se sredstva dodeliti.

Uputstvo konkursa, svu prateću dokumentaciju i šablon biznis plana koji treba da popune zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta grada Beograda, ali i u Sekretarijatu za privredu i Centru za socijalno preduzetništvo grada Beograda.

OPROBANO

SEKRETARIJAT za privredu od 2009. godine podržava samozapošljavanje dodelom bespovratnih sredstava. Do sada je sredstva dobilo 169 korisnika. Dosadašnji rezultati pokazuju da su ova sredstva dobro iskorišćena, otvoren je niz novih radnji. Marina Škorić je prošle godine otvorila stomatološku ordinaciju i kaže da su joj sredstva koja je dobila od grada bila vrlo vredna. Marina Jeremić, direktorka Edukativno-prevodilačkog centra „Contato“, bespovratna sredstva grada dobila je 2010, koja su bila od presudnog značaja za započinjanje ovog posla.

Оставите одговор