Povećan broj prinudnih iseljenja neformalnih naselja

0

U okviru projekta Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji, organizacija Praxis je objavila izveštaj „Analiza glavnih prepreka i problema u pristupu Roma pravu na adekvatno stanovanje“.

Izveštaj obuhvata period od 2009. do kraja 2012, a prema rezultatima, u tom periodu povećan je broj prinudnih iseljenja neformalnih romskih naselja (18 velikih iseljenja koja su obuhvatila preko 2.800 Roma) i pojedinačnih slučajeva iseljenja (najmanje 1.000 za samo dve godine) i prvi put je utvrđena i diskriminacija Roma u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje. Nasuprot tome, odgovori vlasti koji se odnose na taj problem su nedovoljni.

Kako se navodi u saopštenju, malo toga je na ovom polju do sada učinjeno, ako se izuzme činjenicu da je donošenjem Strategije za unapređivanje položaja Roma u Srbiji prepoznat problem sa kojim se suočavaju Romi u ostvarivanju tog prava. Pored prinudnih iseljenja koja se sprovode u suprotnosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava i koja su najozbiljnija prepreka za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje, izuzetno mali broj romskih naselja je legalizovan ili je za njih pokrenut proces legalizacije. U neformalnim naseljima Romi često imaju otežan ili uopšte nemaju pristup osnovnim ljudskim pravima, a slična situacija je i u kontejnerskim naseljima koja nastaju posle iseljenja neformalnih naselja. U ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje posebno su ugrožena interno raseljena lica sa Kosova, starije osobe, osobe sa invaliditetom i žene.

Nepostojanje pravnog okvira kojim bi se regulisali postupci iseljenja i prevaziđeni zakonski tekstovi u oblasti stanovanja, samo dodatno pokazuju nespremnost države da preduzme korake za unapređenje stanovanje Roma.

Imajući u vidu postojanje velikog broja neformalnih romskih naselja, izuzetno loše uslove stanovanja u jednom broju naselja, nepostojanje evidencija o ovim naseljima kao i probleme koji su evidentirani u analizi koja je objavljena, može se postaviti pitanje sistemske diskriminacije Roma u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje. Ukoliko hitno ne dođe do promena u oblasti prava na adekvatno stanovanje, mogu se očekivati dalja teška kršenja prava na adekvatno stanovanje Roma, zaključuje se u saopštenju.

Оставите одговор