Bolja zaštita za diskriminisane

0

Vlada Srbije trebalo bi do kraja juna da usvoji strategiju borbe protiv diskriminacije od 2013. do 2018. godine, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava suzana Paunović.

Vlada Srbije trebalo bi do kraja juna da usvoji strategiju borbe protiv diskriminacije od 2013. do 2018. godine, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava suzana Paunović.

Dokument je usmeren na devet osetljivih grupa i manjina – žene, decu, LGBT osobe, stari, izbeglice, Rome, osobe sa invaliditetom… Cilj strategije je unapređenje položaja osetljivih grupa i smanjenje opšten nivoa diskriminacije u društvu.

Paunovićeva je rekla i da je Kancelarija inicirala formiranje dva saveta – saveta za nacionalne manjine i saveta za unapređenje položaja Roma.

Оставите одговор