Podrška po meri

0

Da bi bili ravnopravni građani u svojoj lokalnoj zajednici osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama neophodna je podrška društva.

Da bi bili ravnopravni građani u svojoj lokalnoj zajednici osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama neophodna je podrška društva. Međutim, nema raspoloživih podataka, sa stanovišta korisnika koje su to usluge podrške u lokalnoj zajednici, ko ih pruža, da li kvalitet zadovoljava potrebe korisnika i koje vrste podrške su još neophodne? Na sva ova pitanja ćemo odgovoriti web aplikacijom i formiranom bazom podataka, koja će pomoći za unapređenje usluga podrške za osobe sa invaliditetom, uvođenje novih servisa podrške i mapiranje potreba osoba sa invaliditetom za podrškom su glavni ciljevi projekta koji će svakako dovesti do pravičnije raspodele budzetskih sredstava i to onim servisima podrške koji donose razultate.

PROMENA

Da bi bili ravnopravni građani u svojoj lokalnoj zajednici osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama neophodna je podrška društva. Zakon o socijalnoj zaštiti dao je mogućnost da i nevladine organizacije, među kojima je značajan broj organizacija osoba sa invaliditetom, pružaju različite vrste servisa podrške za ovu ciljnu grupu. Međutim, nema raspoloživih podataka, sa stanovišta korisnika koje su to usluge podrške u lokalnoj zajednici, ko ih pruža, da li kvalitet zadovoljava potrebe korisnika i koje vrste podrške su još neophodne? Na sva ova pitanja ćemo odgovoriti web aplikacijom i formiranom bazom podataka. Promene će biti višestruke. Korisnici će definisati svoje potrebe za podrškom, oceniće kvalitet rada postojećih servisa podrške i dati predlog za novim servisima. Lokalna samouprava će imati uvid u kvalitet usluge podrške koja se finansira iz lokalnog ili nacionalnog budzeta. A pružaoci iusluga će imati mogućnost da promene način svog rada, da poboljšaju kvalitet svojih servisa ili da uvedu nove vrste usluga.

TEHNOLOGIJA

Planiramo da uradimo Web aplikaciju u phlp-u namenjenu osobama sa invaliditetom – korisnicima servisa podrške na lokalnom nivou. Oni će se prvo registrovati za korišćenje aplikacije popunjavanjem samo nekoliko jednostavnih pitanja: Ime i prezime korisnika, e-mail, štiklliranje boxa za saglasnost objavljivanja podataka i sigurnosnog koda. Nakon registracije korisnik će unositi relevantne podatke od kojih će se formirati baza uskuga podrške za osobe sa invaliditetom i to u nekoliko oblasti: borba protiv nasilja, obrazovanje, zapošljavanje, prevoz, samostalni život, ostvarivanje i zaštita prava. Pored ovih podataka registrovani korisnici će upisivati osnovne podatke o pružaocima usluga (adresa, telefon, opšttina itd) i ocenjivati njihov kvalitet. Upisom svih podataka sa formulara stvara se baza koja će biti proveravana od strane webmastera i proverena biće javno vidljiva. Pretraga baze će biti omogućena po raznim upitima: nazivu pružaoca usluga, opština, grad itd. Aplikacija i pretraga baze mora biti dostupna osobama oštećenog vida.

VREMENSKI OKVIR I CILJEVI

Unapređenje usluga podrške za osobe sa invaliditetom, uvođenje novih servisa podrške i mapiranje potreba osoba sa invaliditetom za podrškom su glavni ciljevi projekta koji će svakako dovesti do pravičnije raspodele budzetskih sredstava i to onim servisima podrške koji donose razultate.

IZGRADNJA ZAJEDNICE

Web aplikacija će biti kontinuirano objavljivanja na svim društvenim mrežama, na sajtu „Mreža …IZ KRUGA – Srbija“, na sajtovima partnerskih i lokalnih organizacija članica Mreže. Biće organizovane i 4 javne prezentacije u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Pored toga štampaćemo info liflet i deliti ga na svim javnim skupovima osoba sa invaliditetom.

VLASNIK PROJEKTA

Mreža …IZ KRUGA – Srbija

DOPRINELI SU PROJEKTU

Koordinator, Webmaster i Organizator

Оставите одговор