Diskriminacija osoba sa invaliditetom u Srbiji

Diskriminacija osoba sa invaliditetom u Srbiji široko je rasprostranjena, posebno kada je u pitanju obrazovanje, zapošljavanje i informisanje, pokazuju podaci iz prvog posebnog izveštaja poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Zbog nemogućnosti da se uključe u zajednicu, mnogi su smešteni u institucije, a deca i mladi isključeni su iz redovnog sistema obrazovanja. Posle Roma i siromašnih, osobe sa invaliditetom najveće su žrtve neravnopravnosti, tvrdi poverenica.

Diskriminacija osoba sa invaliditetom u Srbiji široko je rasprostranjena, posebno kada je u pitanju obrazovanje, zapošljavanje i informisanje, pokazuju podaci iz prvog posebnog izveštaja poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Zbog nemogućnosti da se uključe u zajednicu, mnogi su smešteni u institucije, a deca i mladi isključeni su iz redovnog sistema obrazovanja. Posle Roma i siromašnih, osobe sa invaliditetom najveće su žrtve neravnopravnosti, tvrdi poverenica.

Čini se da su osobe sa invaliditetom nevidljive, iako ih u Srbiji živi oko 800.000.

Izvršni direktor Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, Ivanka Jovanović, rekla je da bi jedna osoba sa invaliditetom mogla u punoj meri da bude uključena u društveni život neophodno je, pre svega, da može da izađe iz sopstvenog stana, da ima omogućen fizički pristup.

Kako je rekla, neophodni su i razni drugi vidovi pristupačnosti, počevši od one u javnom saobraćaju, kretanju, do pristupačnosti u informacijama i komunikacijama za osobe recimo oštećenog sluha ili smanjenih intelektualnih potencijala.

„Žena sa invaliditetom u Srbiji, zbog nekog tradicionalnog shvatanja i uopšte položaja žene, je neko ko je sa više strana diskriminisan, a kada govorimo o oblastima koje su najzastupljenije, to su oblasti obrazovanja i kasnije, kod pronalaženja posla“, kaže Branka Brkić iz Saveza slepih Srbije.

Od svih pritužbi koje stižu poverenici za zaštitu ravnopravnosti, čak 20 odsto odnosi se na diskriminaciju osoba sa invaliditetom.

„Grupi dece sa oštećenjem sluha grubo je uskraćeno pravo da koristi usluge jednog restorana, oterani su iz tog restorana i mi smo zbog toga i koristili ovlašćenja da pokrenemo parnicu za zaštitu od diskriminacije“, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić.

Svega 13 odsto osoba sa invaliditetom je zaposleno, od toga samo jedan odsto radi u privredi i javnom sektoru. Osobama sa invaliditetom nije omogućen ni pristup najvažnijim institucijama.

Tako oni nesmetano mogu da uđu samo u zgrade dva ministarstva i Narodne skupštine. A u 127 sudova u Srbiji radi samo 8 sudskih tumača za znakovni jezik.

Оставите одговор