OSI spadaju u red najugroženijih društvenih grupa u Srbiji

Osobe sa invaliditetom spadaju u red najugroženijih društvenih grupa u Srbiji i izložene su diskriminaciji u svim oblastima društvenog života.

To je pokazao poseban izveštaj Povernika za zaštitu ravnopravnosti koji je danas predstavljen javnosti na skupu u Skupštini Srbije.

Osobe sa invaliditetom spadaju u red najugroženijih društvenih grupa u Srbiji i izložene su diskriminaciji u svim oblastima društvenog života.

To je pokazao poseban izveštaj Povernika za zaštitu ravnopravnosti koji je danas predstavljen javnosti na skupu u Skupštini Srbije.

„Broj pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom upućenih Povereniku porastao je prošle godine za deset puta,“ rekla je predstavljajući izveštaj poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić.

U izveštaju se navodi da je većina osoba sa invaliditetom smeštena u institucije „što je dovelo do izolovanosti i kršenja prava“, zbog čega je deinstitucionalizacija navodena kao jedna od preporuka.

Većina dece sa invalididtetom i dalje se ne školuje, a ona koja idu u školu, nemaju prilagođene udžbenike.

Kako piše u izveštaju, osobe sa invaliditetom diskriminisane su u pristupu pravdi, ne samo zbog nepristupačnosti objekta, već i zbog nedostatka tehnologije i pravila koja omogućava voćenje postupaka u kojima oni učestvuju. Povrenik za zaštitu ravnopravnosti napravio je i poseban izveštaj o pristupačnosti zgrada državnih organa osobama sa invaliditetom koji je pokazao da su zgrada Vlade Srbije, kao i većina ministarstava fizički nedostupna osobama sa invaliditetom zbog nepostojanja rampi. Predsednik Odobra za ljudska i manjinska prava, Meho Omerović, rekao je da većina privatnih kompanija poštuje odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali da zakon ne poštuju državni organi. On je oštro kritikovao vlast i ocenio da „državni organi retko ili slabo čitaju ili neće da razumeju izveštaje nezavisnih insitucija“.

„I u prethodnom isveštaju Poverenika za radnu ravnopravnost data je gomila preporuka za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom, mali broj njih je uzet u obzir … a kada sličan izveštaj podnese neka međunarodna institucija, digune se velika frka i larma“, kazao je Omerović.

O tome je govorila i Gordana Rajkov iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

 

Оставите одговор