Najviše invalida zaposlili „Kalcedonija“ i „Kontinental“

Sve strane kompanije koje posluju u okviru industrijske zone „Mali Bajmok“ u Subotici su u obavezi da zaposle i određeni broj invalida, a najviše ih je zaposleno u „Kontinentalu“ i „Gordon-Kalcedoniji“.

 

Sve strane kompanije koje posluju u okviru industrijske zone „Mali Bajmok“ u Subotici su u obavezi da zaposle i određeni broj invalida, a najviše ih je zaposleno u „Kontinentalu“ i „Gordon-Kalcedoniji“.

Na evidenciji subotičke Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ima 578 nezaposlenih lica sa invaliitetom u Severnobačkom okrugu. Od početka godine zaposleno je 211 ljudi sa različitim stepenom invalidnosti, od kojih je 175 iz Subotice, a ostali su iz opština Bačka Topola i Mali Iđoš.

Za tržište rada za osobe sa invaliditetom u toku je priprema za osnovnu informatičku obuku i izradu odeće u „Željezničaru“. U ovoj obuci će učestvovati 13 invalida bez zanimanja. Veliki broj zaradu ostvaruje i u okviru javnih radova, a u slučajevima da poslodavac nama prilagođeno radno mesto ovim licima od NSZ može dobiti sredstva za prilagođavanje.

Izvor: SUBOTIČKE NOVINE,  Subotica – grad

Autor: V. K. B.