Kreativno afirmativna organizacija „Parnas“ iz Novog Sada.