Počeo novi ciklus prijava za volonterski program „Budi heroj“ u Obrenovcu

1

„Budi heroj“ je program Volonterskog servisa opštine Obrenovac u oblasti socijalne zaštite i sprovodi se u partnerstvu sa Dnevnim boravakom za decu i omladinu ometenu u razvoju Obrenovac.

„Budi heroj“ je program Volonterskog servisa opštine Obrenovac u oblasti socijalne zaštite i sprovodi se u partnerstvu sa Dnevnim boravakom za decu i omladinu ometenu u razvoju Obrenovac.

Svojim programskim aktivnostima podstiče socijalizaciju i integraciju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i njihovih porodica, doprinosi boljem informisanju i edukaciji društvene zajednice, inicira i razvija otvorene oblike zaštite i partnerstva sa drugim organizacijama i ustanovama, u skladu sa reformom socijalne politike.

U ovom trećem prijavnom konkursu,saradnja između Dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju i Volonterskog servisa opštine Obrenovac, dopušta da volonteri svoje slobodno vreme humano i kreativno provedu u druženju sa jednom ili više osoba sa intelektualnim, fizičkim ili socijalnim poteškoćama.

Postoje dva načina na koje zainteresovani mogu da se uključe:

  • Kroz angažovanje u radu dnevnog boravka
  • Kroz organizovanje različitih događaja i aktivnosti – neki događaj posebno za njih, npr. izlet do omiljenog mesta u Beogradu,(tada će se prijatelji pojaviti sa volonterima uključenim kroz individualnu podršku) ili da ih uključe u neki već organizovani događaj

Televizija MAG kao i zvanična internet prezentacija GO Obrenovac su pratile i prate razvoj Volonterskog programa u Boravku od samog početka.

www.youtube.com/watch?v=8kvn56_QPF4

Оставите одговор