Могућност за старосне пензионере: Право на поновно одређивање пензије

Питање које се често поствља је да ли пензионер може да користи пензију, а да и даље ради? Одговор је да након остваривања права корисници старосне и превремене старосне пензије могу несметано да раде.

Biti isti, a različit

IVANKA JOVANOVIĆ: Ako trpimo nepravde koje se događaju u našem okruženju,, ili ćutimo iz straha, ili kažemo – šta ja tu mogu, i sležemo ramenima, to naše ćutane može imati veoma visoku cenu. Borba za ostvarivanje i unapređenje ljudskih prava je proces, a ne jednokratni čin.