U Kragujevcu je osnovan prvi podsticajni fond za osobe sa invaliditetom u Srbiji!

Fond će omogućiti finansijsku podršku osobama sa invaliditetom koje žele da pokrenu svoj posao ili poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i žele da unaprede svoje poslovanje kvalitetnim kadrom.

„Ovaj inovativni Fond je još jedan korak ka inkluzivnijem društvu i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane, a svi korisnici će pored finasijskih sredstava dobiti i značajnu mentorsku podršku“, izjavila je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

“Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, realizuje Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Caritas Srbije SMart Kolektiv i CIL Srbija uz podršku USAID Serbia

#PosaoPoMeri#osobesainvaliditetom#ekonomskoosnazivanje

Objavljeno: 25. 5. 2024.

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/