Prva invalidska kartica koja će važiti u celoj EU

Olakšanje za invalide u Evropi

Poslanici EU složili su se u četvrtak (11. januara) da uvedu prvu invalidsku karticu širom EU koja ima za cilj da garantuje minimalni standard podrške osobama sa invaliditetom širom Evrope.

Oko 87 miliona ljudi u Evropi živi sa nekim oblikom invaliditeta i redovno se susreću sa preprekama kada putuju ili posećuju drugu državu članicu jer njihov status invaliditeta nije jednako priznat širom EU.

Dobre vesti

Odbor za javno zdravlje u Evropskom parlamentu u četvrtak je jednoglasno odobrio novu direktivu kojom se uvodi invalidska kartica EU i ažurira evropska parking-kartica za osobe sa invaliditetom.

-Ovaj dugo očekivan zakon ne samo da će pojednostaviti putovanja već će i posvećenost slobodnom kretanju za sve Evropljanje, zacrtanu u sporazumima, pretvoriti u opipljivu stvarnost. Krajnje je vreme da se svi, uključujući osobe sa invalidiitetom, mogu slobodno da se kreću unutar EU – rekla je za Euractiv liberarna evroposlanica Lucija Duriš, izvestilac dosijea u Parlamentu.

Evropska komisija je u septembru predložila inicijativu kojom se traži da obe kartice olakšaju pristup pravu na slobodno kretanje osobama sa invaliditetom. Njime će se obezbediti da pojedinci koji posećuju druge zemlje članice imaju isti pristup posebnim uslovima, povlašćenom tretmanu i pravima parkiranja kao i oni koji borave u tim državama.

-To znači bolje mogućnosti za građanje EU sa invaliditetom i dobre vesti za našu ekonomiju sa poveećanom i mobilnijom radnom snagom – izjavio je poslanik u Evropskom parlamentu iz Malte David Kasa.

Ova inicijativa dolazi nakon pilot-projekta Evropske komisijje koji je nastojao da usaglasi već postojeće nacionalne invalidske karte iz osam zemalja na nivou EU. Belgija, Kipar, Estonija, Finska, Italija, Malta, Rumunija i Slovenija implementirale su šemu pilot-kartice između 2016. i 2018. Studija je analizirala implementaciju projekta u osam zemalja učesnica, uz procenu korisnosti i isplativosti kartice u različitim zemljama.

Posebni uslovi

Tokom trajanja projekta vlasnicima invalidskih kartica EU tokom putovanja omogućen je jednak pristup posebnim uslovima i povlašćenom tretmanu u javnim i privatnim kompanijama koje pružaju usluge, uljučujući prevoz, kulturne događaje, centre za slobodno vreme i sport, kao i muzeje. Ovi posebni uslovi mogu da se odnose na slobodni ulazak, snižene tarife, prioritetni pristup, lične asistente i pomagala za kretanje, između ostalog.

Evropski forum invalida (EDF) pozdravio je ovu inicijativu u saopštenju za javnost, u kojem se navodi da stav Parlamenta „jasno odražava zahteve osoba sa invaliditetom“ i zahvaljuju se zakonodavcima EU što su uključili organizacije civilnog društva u izradu izveštaja. JA/EURACTIV.RS


Ovaj tekst preuzet je s euractiv.rs zahvaljujući partnerstvu EURACTIV mreže i portala MONDO koji posluje u okviru WIRELESS Media Group-e.


Objavljeno: 16. 1. 2024.

Izvor: KURIR – Planeta

Autor: JA/EURACTIV.RS