Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada ove godine priznanje Zlatna povelja – humanista godine 2023. dodelio je pomoćnici ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljani Barošević. Kao najstarija dijabetološka asocijacija u Evropi, ovo društvo svake godine dodeljuje Zlatnu povelju povdom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa (14. novembra) i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembra) osobama koje su najviše doprinele prevenciji, edukaciji, savetodavno-terapijskom radu, ranom otkrivanju dijabetesa i sprečavanju dijabetskih komplikacija i invaliditeta prouzrokovanog njima. N. Š.

Objavljeno: 12. 12. 2023.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

Autor: N. Š.