Konkurs za Nagradu za najinkluzivnijeg poslodavca za 2023. godinu koji su raspisali Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv je trenutno u toku!

Ova nagrada dodeljuje se kompanijama usmerenim na stvaranje radnog okruženja koje čini da svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za napredovanje, da se osećaju uključeno i prihvaćeno u svim sferama rada, bez obzira na to ko su i odakle dolaze.

Na konkurs se mogu prijaviti kompanije sa više od 20 zaposlenih, koje su pitanja različitosti i inkluzije integrisale u svoje poslovne strategije, time kreirajući inkluzivno radno okruženje.

Konkurs je otvoren do 20. novembra. Za više informacija o načinu prijavljivanja, uslovima i kriterijumima konkursa, sajt Foruma za odgovorno poslovanje – link u opisu profila

Nagrada “Najinkluzivniji poslodavac” dodeljuje se u okviru projekta #PosaoPoMeri – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, koji realizuju #tvojFMI, @caritas_srbije, @fondacijadivac, @smartkolektiv i @cil.srbija uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje#inkluzija#odgovornoposlovanje#kompanije

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/