„Da li ste znali da je trenutna ponuda izvora finansiranja preduzetništva osoba sa invaliditetom veoma ograničena, kao i da dominiraju državni vidovi podrške?

Saznajte više o dostupnim finansijskim instrumenatima, konkursima i javnim pozivima namenjenim preduzetništvu, kao i socijalnom investiranju i posetite veb-sajt Foruma mladih sa invaliditetom fmi.rs, koji je i izdavač publikacije “Mapiranje i analiza dostupnih finansijskih instrumenata za razvoj preduzetništva, sa fokusom na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća.”

Istraživanje je sproveo @smartkolektiv u periodu od januara do maja 2023. godine, u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencije za međunarodni razvoj @usaidserbia. Otkrijte još informacija o inkluzivnom zapošljavanju na veb-sajtu fmi.rs i omogućite svojim zaposlenima #PosaoPoMeri

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/