Za većinu osoba sa invaliditetom, preporuka predstavlja najčešću i najsigurniju opciju da se do zaposlenja dođe. Umreženost i aktivna pripadnost nekoj od organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom predstavljaju značajnu prednost pri pronalaženju posla, kao I pri razmeni informacija o dostupnim pozicijama.

Izvor „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ Forum mladih sa invaliditetom, Beograd, 2019

Posetite portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fmi.rs I pronađite #PosaoPoMeri, dok više korisnih informacija možete pronaći na sajtu www.fmi.rs.

„POSAOPOMERI- Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ realizuju @fmi.rs@caritas_srbije@fondacijadivac @cilsrbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia #osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/