Janković inicirala izmene Zakona zbog građana sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je 13. januara inicijativu Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izmene Zakona o planiranju i izgradnji kako bi svi građani sa invaliditetom, mogli da imaju nesmetan pristup svojim stanovima.

BEOGRAD – Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je 13. januara inicijativu Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izmene Zakona o planiranju i izgradnji kako bi svi građani sa invaliditetom, mogli da imaju nesmetan pristup svojim stanovima.

Inicijativom je zatraženo da se zakon izmeni tako da se ubuduće za izvođenje radova na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u vlasništvu više lica, ne traži overena saglasnost vlasnika, ukoliko se radovi odnose na ostvarivanje pristupačnosti i prevazilaženje arhitektonskih barijera za kretanje osoba sa invaliditetom, saopštila je pres služba Poverenika.

Poverenica je rekla da su se građani sa invaliditetom više puta obraćali instituciji jer njihove komšije nisu davale saglasnost da se na zajedničkom delu objekta izvode radovi, navodeći da je neshvatljivo i da nema opravdanja da pojedinci ne poštuju prava osoba sa invaliditetom, iako te rampe ne utiču na kvalitet njihovog života.

Ona je istakla da je osobama sa invaliditetom pristupačnost objekata u kojem žive od vitalne važnosti i neophodan uslov za normalno, svakodnevno funkcionisanje i punu socijalnu uključenost.

Uklanjanje fizičkih barijera na objektima za stanovanje imalo bi višestruku korist i za druge stanare, na primer osobe koje se otežano kreću, starije osobe, ali i za roditelje sa malom decom, stanare koji unose i/ili iznose težak i veliki teret iz zgrade i slično.

Poverenica je rekla da očekuje da će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokazati razumevanje za problem sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom.

Objavljeno: 13. 1. 2023.

Izvor: www.rtv.rs