Primeni, prati, promeni

CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT OSI

Foto: Počinje sprovođenje projekta "Primeni, prati, promeni" u pet gradova - www.podunavlje.info (u Smederevu)

Invalidnost nije pitanje izbora, ali vaš stav jeste! Ovo je moto kojim će se rukovoditi osobe sa invaliditetom (OSI) u projektu pod nazivom „Primeni, prati, promeni“, koji predviđa njihovo aktivno učešće za obezbeđivanje dosledne primene i praćenja mera donetih u okviru javnih politika.

Projekat treba da na nivou jedinice lokalnih samouprava doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana (AP).

Projekat sprovodi Centar za samostalni život OSI Srbije u partnerstvu sa članicama mreže iz Trstenika, Čačka, Smedereva, Jagodine i Kragujevca.

Cilj projekta usmeren je na uspostavljanje lokalnog monitoring mehanizma u pet jedinica lokalnih samouprava, preko kojeg će građani pratiti primenu donetih mera javne politike u oblasti od interesa za život i rad osoba sa invaliditetom. Aktivnim učešćem OSI u zastupanju svojih prava teži se izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom pri ostvarivanju svojih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih prava sa svim drugim građanima.

Koncept društvene uključenosti osoba sa invaliditetom, definisan u aktuelnoj nacionalnoj Strategiji, još uvek se nije u potrebnoj meri prelio na lokalni nivo, gde se odvija savkodnevni život, što je potvrdilo i anketiranje građana preko društvenih mreža. Istraživanje je pokazalo da 55,3 posto građana ne zna da Republika Srbija ima Strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, 55 posto građana nije dovoljno upoznato o pravima i društvenom položaju osoba sa invaliditetom (OSI), 96,6 posto smatra da ni javnost nije dovoljno upoznata o potrebama i položaju OSI, 97,8 posto misli da treba poboljšati informisanje javnosti u lokalnoj zajednici o problemima i položaju OSI.

Objavljeno: 28. 7. 2022.

Izvor: KRAGUJEVAČKE NEDELJNE NOVINE – Povodi

O tome i na:

Počinje sprovođenje projekta „Primeni, prati, promeni“ u pet gradova – www.podunavlje.info