Lakše zapošljavanje osetljivih grupa

UNIKREDIT BANKA

Unikredit banka Srbije i Evropska investiciona banka (EIB( juče su zvanično odobrile namenski kredit u iznosu od 30 miliona evra, koji ima za cilj podršku zapošljavanju, stručnom usavršavanju i dugoročnom zadržavanju lica iz osetljivih društvenih grupa. Ova sredstva će omogućiti Unikredit banci da pruži dodatnu podršku kompanijama koje su posvećenje poboljšanju uticaja svog poslovanja kao i mogućnosti da zaposle grupe stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada, stoji u saopštenju banke.

Objavljeno: 1. 7. 2022.

Izvor: INFORMER – Vesti