Grad Beograd nastavlja da unapređuje položaj osoba sa invaliditetom

Prema njenim rečima, Grad Beograd je na osnovu javnih konkursa, koje je raspisao Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda, izvršio odabir ukupno 33 projekta koje realizuju udruženja građana, od 1. jula do 31. decembra, koliko traje ovaj projekat.

Grad Beograd prepoznaje probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i zato će u ovoj godini na još bolji i adekvatniji način odgovoriti na njihove potrebe razvijanjem i unapređivanjem postojećih, kao i uvođenjem novih usluga i servisa koji predstavljaju oblike najdirektnije pomoći i podrške ovoj kategoriji naših sugrađana, izjavila je prilikom uručenja ugovora udruženjima ovih osoba sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Prema njenim rečima, Grad Beograd je na osnovu javnih konkursa, koje je raspisao Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda, izvršio odabir ukupno 33 projekta koje realizuju udruženja građana, od 1. jula do 31. decembra, koliko traje ovaj projekat. Ovim konkursom su podržani Udruženje distrofičara Beograda, Obrenovački ženski centar – Ožec, Beogradski centar za osobe sa invaliditetom, Bibija – romski ženski centar, Udruženje slepih i slabovidih osoba i drugih socijalnih grupa „Gledamo srcem”, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS, Viktimološko društvo Srbije, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Beograda SUBNOR i mnoga druga.

– Projektnim aktivnostima Sekretarijat je direktno podržao 41.677 korisnika, što će doprineti da svaki korisnik ima dobrobiti od rada ovih udruženja. Konkretno, podržano je 10 projekata koji se odnose na poboljšanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom putem obezbeđivanja pristupačnosti javnih institucija, ekoloških i kulturnih sadržaja i terena za sportsko-rekreativne aktivnosti – rekla je Stanisavljevićeva.

Ona je izjavila da je od izuzetnog značaja podrška prevodilačkom servisu Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, koja se realizuje angažovanjem tumača za znakovni jezik, a namenjena je gluvim i nagluvim osobama na teritoriji svih 17 beogradskih opština.

– Mnogi od ovih projekta imaju i nacionalni značaj i veoma mi je drago da nastavljamo da ih finansiramo i realizujemo u Beogradu. Šest projekata vezano je za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine – rekla je Nataša Stanisavljević.

Ona je izjavila da je u periodu od 2015. do 2022. godine podržano ukupno 518 udruženja. U odnosu na raniji period, to je povećanje od preko 50 odsto kada su u pitanju naknade koje se daju ovim tipovima udruženja.

– Prethodno, Sekretarijat je u martu ove godine, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, kao i porodica palih boraca, podržao 29 programa udruženja građana. Na ovaj način, Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu pomažu i podržavaju oko 45.000 direktnih članova udruženja, od toga oko 20.000 članova udruženja za osobe sa invaliditetom i nešto više od 25.000 članova udruženja boraca, a indirektnih korisnika je mnogo više – poručila je gradska sekretarka i naglasila da Grad Beograd nastoji da putem saradnje sa udruženjima koja se svojim programima i projektima bave zadovoljavanjem životnih potreba osoba sa invaliditetom obezbedi preduslove za sistemsko unapređenje njihovog položaja.

Boban Veličković, iz Udruženja slepih i slabovidih „Gledamo srcem”, izjavio je da je to udruženje ove godine četvrti put podržano od Sekretarijata za socijalnu zaštitu i dodao da će projekat trajati šest meseci, te da će, osim radionica, obuhvattiti i panel diskusije uz rad na prevenciji zdravlja. Zahvalio je nadležnom sekretarijatu na usluzi personalnog asistenta jer je time omogućio slepim osobama da se lakše kreću i bolje funkcionišu.

Goran Šehović, zastupnik Udruženja „Beogradski centar za osobe sa invaliditetom”, istakao je da se ovaj centar bavi položajem gluvih i nagluvih osoba, slepih i slabovidih građana Beograda.

– Ključni projekat u saradnji sa nadležnim sekretarijatom odnosi se na unapređenje pristupačnosti javnih prostora, kao što je Skupština grada. Unapredićemo pristupačnost za gluve i nagluve osobe, kao i za slepe i slabovide ugradnjom taktilne table na Brajevom pismu i amplifikatorom govornog signala za osobe oštećenog sluha – rekao je Šehović i poručio da je saradnja između institucija civilnog društva i Grada sve bolja, te da se nada da će projekti sve više dobijati na kvalitetu.

Izvor: Beoinfo

Objavljeno: 27. 6. 2022.

Izvor: www.24online.rs

Autor: B. S.

Град Београд наставља да унапређује положај особа са инвалидитетом – www.beograd.rs