Povećan broj personalnih asistenata

Ova usluga dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim prvim ili drugim stepenom podrške, a koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu

Usluga personalne asistencije obuhvaćena je sistemom usluga socijalne zašštite grada počev od februara 2016. godine i od tada se sprovodi u kontinuitetu. Usluga je prvobitno pružana za oko 50 korisnika, a sada je koristi 86 osoba sa invaliditetom, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

-Prepoznajemo probleme s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, trudimo se da odgovorimo na njihove potrebe tako što uvodimo nove, razvijamo i unapređujemo postojeće usluge, koje predstavljaju oblike najdirektnije pomoći i podrške ovoj kategoriji naših sugrađana. Za ovih šest godina usluga se pruža u kontinuitetu i povećana je za 73 odsto. Očekujemo da ćemo do kraja ove godine stići i do stotog personalonog asistenta. Usluga personalne asistencije je veoma važna jer direktno pruža podršku korisniku u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog života, a samim tim i mogućnost da vodi samostalan i produktivan život kao ravnopravni građanin u svojoj zajednici – rekla je Nataša Stanisavljević.

Ovom uslugom obezbeđuje se odgovarajuća praktična podrška koja je neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnk fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći koja je istovremeno lična i praktična. Usluga personalne asistencije korisnicima pruža mogućnost izbora aktivnosti koje bi im inače bile nedostupne.

-U ovom mesecu uključili smo 86 korisnika, a u narednom periodu planirano je povećanje broja korisnika u skkladu sa potrebama i kapacitetom pružaoca usluge – dodala je sekretarka, a prenosi Beoinfo.

Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim prvim ili drugim stepenom podrške, a koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. To su lica koja su sposobna za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili su aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenih aktivnosti, odnosno lica koja su uključena u redovni ili individualni obrazovni program.

Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno, prema procenjenim potrebama i kapacitetima korisnika, o čemu rešenjem odlučujje Gradski centar za socijalni rad.

Objavljeno: 31. 5. 2022.

Izvor: POLITIKA – Beogradska hronika

O tome i na:

Povećanje personalnih asistenata u Beogradu – www.24online.re

Povećanje personalnih asistenata u Beogradu – www.beograd.rs

Sekretarka za socijalnu zaštitu: Usluga personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom povećana za 73 odsto – www.danas.rs

Povećanje personalnih asistenata u Beogradu – www.studiob.rs