MESEC ŠAHA U NOVOM SADU

Udruženje građana „Za pravo na kvalitetniji život“ iz Petrovaradina sprovešće projekat „Potpuno rasvnopravni“…

Foto: Za pravo na kvalitetan život

Udruženje građana „Za pravo na kvalitetniji život“ iz Petrovaradina sprovešće projekat „Potpuno rasvnopravni“, uz poršu Ministartva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru projekta biće održano osam šahovskih cuger turnira koji će biti rejtigovani kod FIDE. Cilj projekta je da se sruše predrasude javnosti o osobama sa invaliditetom tako što’ će se pokazati da su one intelektualno apsolutno jednake sa ljudima bez invalidnosti. Svi učesnici, igači imaće mogućnost da osvoje međunarodni FIDE rejting za blic šah.

Objavljeno: 11. 12. 2021.

Izvor: ALO – Aktuelno

Decembar je mesec za ljubitelje šaha u Novom Sadu – nadmetanjem pokazati da smo potpuno ravnopravni – www-021.rsvt