Udruženje građana "Za pravo na kvalitetniji život"