Cilj smanjenje broja dece u specijalnim školama

Za podršku inkluzivnom obrazovanju u Srbiji EU donirala 4,7 miliona evra

Izvor: FOTO TANJUG/SAVA RADOVANOVIĆ

Evropska unija je donirala 4,7 miliona evra Srbiji za realizaciju projekta „Učimo svi zajedno“, koji će omogućiti podršku inkluzivnom obrazovanju u našoj zemlji.

Tim povodom sporazum su 24. oktobra potpisali ministar prosvete Branko Ružić, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre i direktorka Unicefa u Srbiji Dejana Kostadinova, označavajući početak ovog projekta koji sprovodi Ministarstvo prosvete u saradnji sa Unicefom.

Na skupu je rečeno da je Srbija od 2009. godine, kada je uvedeno inkluzivno obrazovanje, napravila velike korake, ali da je još uvek mnogo dece iz osetljivih grupa, posebno dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i iz romske zajednice, koja nisu integrisana u redovan školski sistem.

Projekat „Učimo svi zajedno“ će, između ostalog, doprineti da se poveća broj učenika sa smetnjama u razvoju koja se upisuju u redovan obrazovni sistem, a da se smanji broj dece koja pohađaju specijalne škole.

Ministar prosvete Branko Ružić je rekao da je deci sa smetnjama u razvoju omogućeno da se školuju po individualnom obrazovnom planu (IOP) u redovnim ili specijalnim školama kojih u Srbiji ima 48, napominjući da po IOP-u uči više od 22.500 učenika.

Govoreći o tome šta je urađeno u ovoj oblasti, ministar je podsetio da u svakoj obrazovnoj ustanovi postoji Tim za inkluziju i da je na nivou svake lokalne samouprave uspostavljena interresorna komisija, koja preporučuje dodatnu podršku iz obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Ružić je kazao da se kontinuirano pruža podrška nastavnicima da razvijaju svoje kompetencija za rad u inkluzivnom okruženju, te da je u proteklih pet godina više od 5.000 nastavnika pohađalo različite obuke koji ih osnažuju za rad.

– Kroz ovaj projekat osnovaćemo resurs centre kao potpuno nove organizacione jedinice u obrazovnom sistemu i nabaviti savremene asistivne tehnologije za decu sa smetnjama u razvoju. Za početak je planirano osnivanje tri resursna centra koji bi regionalno pokrivali teritoriju cele Srbije, a predviđeno da se taj broj kasnije poveća – istakao je Ružić.

Emanuele Žiofre je precizirao da će projektom biti obuhvaćeno minimum 10 odsto škola u Srbiji kroz jačanje kompetencija 4.000 stručnjaka iz obrazovanja i iz drugih oblasti, kao i oko 1.000 profesionalaca iz svih interresornih komisija u Srbiji.

Objavljeno: 25. 10. 2021.

Izvor: www.danas.rs

Autor: V. A.

Ružić i Žiofre potpisali projekat o inkluzivnom obrazovanju – www.rs.n1info.com