Град за запошљавање од 2010. до 2020. године издвојио 1.357.935.990 динара

Према подацима из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада…

Према подацима из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада 13.015 незапослених забележено је у Новом Саду у децембру прошле године, од чега су више од половине чиниле жене – чак 7.968. 

Како се наводи посао је чекало 2.026 грађана који имају први степен стручне спреме, други има њих 405, трећи 1.765, четврти 4.140, пети 79, шести 1.054, седми 3.527, док осми степен стручне спреме има њих осамнаесторо, те највећи удео незапослених чине лица са четвртим, седмим и првим степеном стручне спреме. Према подацима Републичког завода за статистику, лане је запослено њих 158.076. На основу анализе стања незапослености за Филијалу Нови Сад, у периоду од децембра 2019. до децембра 2020. године број незапослених је смањен за 6,59 одсто.

Највише запослених је у сектору трговине на велико и мало и поправку моторних возила, њих 17,15 одсто, у прерађивачкој индустрији је 14,4 одсто, у образовању 8,44 одсто, док је у здравственом и сектору социјалне заштите запослено 7,44 одсто од укупног броја запослених.

Како се у Акционом плану наводи, дефицитарна занимања су дипломирани информатичари – посебно програмери, кувари, маникири, педикири, месари, возачи, заваривачи, фризери, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, лекари специјалисти, машински и електро инжењери као и професори математке и физике, те да се основна дефицитарност исказује код информатичких занимања са високом школском спремом – дипломирани информатчари, програмери свих профила, дипломирани математичари-информатичари, дипломирани инжењери електротехнике-рачунарске технике. У програмерском занимању, запажен је недостатак знања у програмским језицима Ц+, Ц++, ПХП, Јава и Фронтенд, наводи се у Акционом плану.


Ускоро обуке за посао

Обуке за фризере, куваре и пекаре, за лица без средњег образовања ће почети крајем јуна. Током године, биће одржане и основне информатичке, као и обуке за вођење пословних књига, маникир и педикир за особе са инвалидитетом, док ће за теже запошљива лица без знања и вештина, која на посао чекају дуже од годину дана, бити организоване обуке за завариваче, оператере на ЦНЦ машинама и обуке за вођење књига.


Суфицитарна занимања чине правни, пољопривредни и економски техничари, матуранти гимназије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички и хемијски техничари, професори српског језика и књижевности, професори разредне наставе и они са занимањима из области културе.

У евиденцији на територији Новог Сада, 5.560 незапослених на посао чека дуже од две године, што је 42,73 одсто од укупног броја незапослених. У Акционом плану запошљавања наводи се и да је циљ политике запошљавања Града успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз отварање нових радних места, подршку развоју предузетништва и подстицању запошљавања младих, те да је од 2010. до 2020. године, Град за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 1.357.935.990 динара за запошљавање 3.842 лица, док је њих 2.571 обучено. Од тога, 478 лица запослено је током 2020. године, од чега је 120 било на стручној пракси.

Међу проблемима у спровођењу политике запошљавања у Новом Саду наводи се и одлазак младих и квалификованих кадрова у иностранство, висока стопа незапослености, постојање вишка запослених, прихватање послова испод нивоа стечених квалификација због недостатка посла, наусаглашеност понуде и потражње, дугорочна незапосленост коју прати смањење мотивације и знања, просечна старост незапослених (41 година), квалификациона структура незапослених, незапосленост код жена која је израженија у односу на незапосленост мушкараца, недовољно социјално укључивање појединаца и група које се налазе у стању социјалне искључености и сива економија.

Д. Андулајевић

Objavljeno: 24. 6. 2021.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: D. Andulajevć