ASTRA pokreće kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE / ASTRA is launching campaign 20 YEARS OF FIGHTING HUMAN TRAFFICKING − 20 YEARS OF FIGHTING FOR PEOPLE

Kampanja je namenjena podsećanju na ulogu i postignuća civilnog sektora u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima…

English Bellow

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pokreće kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – 20 GODINA BORBE ZA LJUDE. Kampanja je namenjena podsećanju na ulogu i postignuća civilnog sektora u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, i deo je projekata „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije, i „Solidarno i zajedno protiv trgovine ljudima“ podržanog od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), koja deluje pod okriljem Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

U narednim mesecima kampanjom nastojaćemo da podsetimo predstavnike institucija, civilnog sektora i širu javnost na značaj i doprinos nevladinih organizacija na polju borbe protiv trgovine ljudima, i još jednom ukažemo na značaj i neophodnost međusektorske saradnje kao jedinog pravog i efikasnog pristupa pri suzbijanju ovog problema i obezbeđivanja adekvatnog tretmana žrtava u sistemu i van njega.

Pozivamo vas da nas u ovom nastojanju podržite!

Podržavajući nas i ovu kampanju, doprinećete da šira javnost, pa tako i osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima, lakše saznaju za naš rad i o vrstama pomoći i podrške koje pružamo.

Pun tekst saopštenja povodom pokretanja kampanje možete naći ovde: https://www.astra.rs/astra-pokrece-kampanju-20-godina-borbe-protiv-trgovine-ljudima-20-godina-borbe-za-ljude/

* * *

ASTRA – Action against human trafficking launches a campaign 20 YEARS OF FIGHTING HUMAN TRAFFICKING − 20 YEARS OF FIGHTING FOR PEOPLE. The campaign intended to emphasize the role and achievements of the civil sector in the prevention and suppression of trafficking in human beings. The realization of the campaign is a part of the project „A space for place to fight human trafficking“, supported by the European Union, and project „Solidar and united against COVID19 and trafficking in human beings“ commissioned by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

In the coming months, we will try to remind representatives of institutions, civil society and the general public of the importance and contribution of non-governmental organizations in combating human trafficking. We will also reiterate the importance and necessity of cross-sectoral cooperation as the only real and effective approach in tackling this problem and ensuring adequate treatment of victims inside and outside the system.

We invite you to support us in this endeavour!

By supporting us and this campaign, you will contribute to making more visible to the general public, including people at risk and victims of human trafficking, about our work and the types of help and support we provide.

The full text of the announcement on the occasion of the launch of the campaign can be found here: https://www.astra.rs/en/astra-is-launching-a-campaign-20-years-of-fighting-human-trafficking-20-years-of-fighting-for-people/

Tel: +381 60 33 47 817

Fax: +381 11 785 0001

SOS Hotline: +381 11 785 00 00

European number for missing children in Serbia: 116 000

E-mail:    astra@astra.rs

Website: www.astra.rs

Izvor: Astra (astra@astra.rs)