Podrška umetnicima i sportistima

OPŠTINA SEČANJ RASPISALA TRI JAVNA POZIVA

SEČANJ: Opština Sečanj raspisala je tri javna poziva za finansiranje godišnjih programa za 2021. godinu, i to udruženje amaterskih kulturno-umetničkih društava, zatim crkava i verskih zajednica, kao i onih iz oblasti sporta. Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, po konkursu planirana je u iznosu i 11 miliona dinara. Za podršku preškolskom i školskom sportu izdvojeno je 200.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje su da sportske organizacije imaju status pravnog lica sa sedištem na teritoriji opštine Sečanj, kao i da tu sprovode trenažni proces i stručni rad. Bitna napomena je da podnosioci svoje godišnje programe dostavljaju Sportskom savezu opštine Sečanj, koji odlučuje, podvrđuje ih i prosleđuje opštini, na dalje razmatranje i usvajanje. Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je 1. februar, a dodatne informacije o ovom konkursu mogu se dobiti u sedištu Sportskog saveza opštine Sečanj.

Na konkursu za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava, za podršku Crvenom krstu predviđeno je 2,5 miliona dinara. Za promociju preduzetnišzva planirano je 800.000 a za usluge protivpožarne zaštite pola miliona dinara. A za promociju turističke ponude iznos je ravno milion dinara, a za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva najviše, i to 8,5 miliona. Podrška osobama sa invaliditetom biće 150.000 dinara.

Ovde je rok za podnošenje prijava otvoren do 5. decembra, odnosno do utroška sredstava.Više informacija o ovom konkursu zainteresovani mogu dobiti u opštinskom Odeljenju za budžet. I rok za učešće na konkursu za raspodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za programske aktivnosti u 2021. godini je 10. decembar, a prijave se dostavljaju Odeljenju za društvene delatnosti. Ž.B.

Objavljeno: 19. 1. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: Ž. B.