Subota na salašu Filipus za osobe sa smetnjama u razvoju

Građani sa smetnjama u razvoju, članovi Društva multiple skleroze Vojvodine i različitih udruženja iz Vojvodine proveli su proteklu subotu na inkluzivnom salašu „Filipus“, upoznajući selo.

Foto: Društvo MS Vojvodine

Građani sa smetnjama u razvoju, članovi Društva multiple skleroze Vojvodine i različitih udruženja iz Vojvodine proveli su proteklu subotu na inkluzivnom salašu „Filipus“, upoznajući selo.

Domaćini su goste upoznali sa starim sodadžijskim zanatom i održali obuku za proizvodnju sode, što je bilo vrlo značajno – naime, osobe sa intelektualnim poteškoćama imaju razvijenu manuelnu tehniku, mogućnost manipulacije, pokretljivost, snagu. Dok je osobama sa fizičkim invaliditetom taj deo često sporan, ali mogu da se uključe u administrativnom, logističkom, kontrolnom i drugim poslovima, kažu u Društvu MS Vojvodine.

„Invaliditet se sve češće sreće kod mladih ljudi koji ne uspevaju da ostvare ni minimum radnog staža za odlazak u penziju. Sve starosne grupe oba pola se susreću sa najnižim primanjima. Sinergija osoba sa fizičkim i intelektualnim ivaliditetom može u velikoj meri doprineti dobijanju saznanja o potencijalnom unapređenju svog socijalno-ekonomskog statusa, mentalnoj i fizičkoj rehabilitaciji, kao i mogućnostima koje pruža ispunjen život na selu“, poručuju u Društvu. 

Dan na selu uključio je i timarenje konja, kao i hipoterapiju koja je obolelima od multiple skleroze jedan od boljih vidova rehabilitacije. Posebno konstruisana platforma sa rampom omogućila je svima koji su to želeli, bez obira na svoje motorne sposobnosti da bez problema primene terapijsko jahanje.  U prostorijama, u malim grupama, odvijale su se različte kreativne radionice. U dvorištu je organizovano sađenje sezonskog cveća i druge aktivnosti neophodne za održavanje seoskog domaćinstva. 

Umesto sažaljenja OSI, obolelim od MS, potrebno je razumevanje i rešavanje problema lečenja, rehabilitacije, pomagala… Ova godina je donela proširenje liste terapija koje mogu da utiču na tok bolesti i uspore je, kao i povećanje broja pacijenata koji primaju terapiju o trošku RFZO-a, no još uvek je značajniji broj obolelih kojima terapija nije dostupna“, poručuju u Društvu multiple skleroze Vojvodine, koje je ovo gostovanje na salašu ostvarilo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Udruženja građana „Vera Ljubav Nada“.

Autor: 021.rs

Objavljeno: 9. 11. 2020.

Izvor: www.021.rs