Počinje „Uhvati film – pusti predrasude 3“

Edukacijom na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koja će se održati 28. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija PARNAS započinje praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude 3“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

Studenti će imati priliku da nauče osnovne pojmove o invaliditetu i diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kroz projekcije filmova sa „Uhvati film“ festivala i radionicu u kojima će se dekonstruisati stereotipi i predrasude uočene u filmovima.

Edukacijom na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koja će se održati 28. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija PARNAS započinje praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude 3“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

Studenti će imati priliku da nauče osnovne pojmove o invaliditetu i diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kroz projekcije filmova sa „Uhvati film“ festivala i radionicu u kojima će se dekonstruisati stereotipi i predrasude uočene u filmovima. Posebna pažnja u ovom ciklusu radionica biće na specifičnim temama unutar pojma invalidnosti, kao što su seksualnost osoba sa invaliditetom i nasilje nad osobama sa invaliditetom.

Projekat „Uhvati film – pusti predrasude 3“ održava se treću godinu zaredom, uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu u novosadskim srednjim školama i na fakultetima. Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

Marijana Ramić

koordinatorka pr aktivnosti

Tel. 064-33-40-139

pr.uhvatifilm@gmail.com; http://uhvatifilm.org/

Kreativno afirmativna organizacija – Parnas
Παρνασσός
Novi Sad, Stevana Hristića 37/2mat br: 08900256PIB: 105988070
+381(0)62 -24-04-04
predsednica Milesa Milinković
www.kaoparnas.org

Izvor: Kreativno Afirmativna Organizacija Parnas (kaoparnas@gmail.com)