Konferencija UTICAJ REFORMI NA DRUŠTVO

Fondacija Centar za demokratiju Vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete na našoj konferenciji „Uticaj reformi na društvo“…

Fondacija Centar za demokratiju Vas sa zadovoljstvom poziva da učestvujete na našoj konferenciji „Uticaj reformi na društvo“
koja će biti održana u petak 23. oktobra 2020. od 13.00 h do 15.00 h u Envoy conference centru,Gospodar Jevremova 47, kao i na ZOOM platformi.
Konferencija se održava u okviru projekta „Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki“ koji spro vodi Fondacija Centar za demokratiju (uz podršku Fondacije za otvoreno društvo). Cilj ovog događaja je da se predstave rezultati projekta, sa akcentom na Vodiču za analizu efekata javnih politika na društvo. Takođe, teme konferencije će biti i to kako da se ojača uloga udruženja građana kao aktera u proceni uticaja reformi na društvo i kako da se promoviše značaj merenja
uticaja javnih politika i reformi na društvo, sa fokusom na kontekst pandemije. Na konferenciji će, prema agendi koju vam dostavljamo kao uvodničari/ke i moderatori/ke učestvovati: Milan Antonijević Fondacija za
otvoreno društvo, Nataša Vučković FCD, Bojana Selaković Građanske inicijative, Dina Rakin Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, Vladimir Radojičić Ne davimo Beograd, Biljana Mladenović Tim za socijalno
uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ivan Sekulović FCD, Simona Kustec Univerzitet u Ljubljani, Lidija Kuzmanov konsultantkinja, Sarita Bradaš FCD i Aleksandra Galonja konsultantkinja.

Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacija Centar za demokratiju

AGENDA 23. OKTOBAR FINAL

Uticaj reformi na društvo
Beograd, 23. oktobar 2020.

Envoy conference centar, Gospodar Jevremova 47 i Zoom Platforma

13:00-13:15 Otvaranje konferencije i pozdravne reči
• Milan Antonijević, Fondacija za otvoreno društvo
• Natasa Vučković, Fondacija Centar za demokratiju
13:15-13:45 Sesija I: Udruženja građana kao akteri u proceni uticaja reformi na društvo
Uvodničari:
• Bojana Selaković, Građanške inicijative
• Dina Rakin, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije
• Vladimir Radojičić, Ne davimo Beograd Moderatorka: Nataša Vučković
13:45-14:15 Sesija II: Značaj merenja uticaja javnih politika i reformi na društvo, sa fokusom na kontekst pandemije
Uvodničari:
• Biljana Mladenović, Tim za socijalno uključivanje i šmanjenje širomaštva Vlade Republike Srbije
• Ivan Sekulović, Fondacija Centar za demokratiju
• prof. dr Simona Kustec, Univerzitet u Ljubljani (tbc)
Moderatorka: Lidija Kuzmanov
14:15-15:00 Sesija III: Kako koristiti Vodič?
• Ivan Sekulović, Fondacija Centar za demokratiju
• Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju
Moderatorka: Aleksandra Galonja

Izvor: Milena Mićović Trajković (milena@centaronline.org)