Kurs šivenja za teže zapošljive osobe

EKUMENSKA HUMANITARNA SLUŽBA

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) i ove godine organizuje kurs krojenja i šivenja u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom. Kurs je predviđen za osobe sa invaliditetom i osobe iz marginalizovanih grupa, kao i sve teže zapošljive osobe. Kurs će trajati tri meseca (svake srede) i počeće u sredu, 11. septembra, od 9 do 12 sati. Ukupno će se održati 40 časova teorijjske i praktične obuke. Nastavu drži kvalifikovan i vrlo iskusan predavač a nakon završetka kursa polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju nastave.

Obuka je zasnovana isključivo na praktičnom radu i osposobljava polaznika za rad u krojačkim salonima. Prednost prilikom selekcije imaće osobe s invaliditetom ili mentalnim smetnjama; osobe bez invaliditeta koje pripadaju teže zapošljivim kategorijama; nezaposlene osobe i osobe sa niskim primanjima. Na kurs mogu da se prijave i ostale zainteresovane i motivisane osobe.

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u Novom Sadu u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21. Prijave se primaju do 4. septembra 2019. na mejl adresu: marija@ehons.org. ili brojeve telefona 021/479 0073 i 064/6595 523.

B. O.

Objavljeno: 16. 08. 2019.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

Autor: B. O.

O tome i na:

PRIJAVA NA EHO KURS KROJENJA I ŠIVENJA U 2019. – www.ehons.org