Grad spasava „Šumadiju DES“

Gradsko veće je donelo odluku da pomogne nekadašnjem preduzeću „Šumadija DES“…

Foto: KOCA SULEJMANOVIC/EPA

Kragujevac – Gradsko veće je donelo odluku da pomogne nekadašnjem preduzeću „Šumadija DES“ i ovu firmu u kojoj rade mahom osobe sa invaliditetom spase od likvidacije. U budžetu je obezbeđeno 70 miliona dinara za dokapitalizaciju, s tim da će, posle prenosa osnivačkih prava sa republike na grad bez naknade, biti formirano novo preduzeće – „Šumadija“.

U preduzeću „Šumadiju DES“ trenutno je zaposleno oko 50 radnika, a iz Gradskog veća poručuju da će stabilizovati poslovanje ovog preduzeća koje se bavi proizvodnjom metalne galanterije. U saopštenju je navedeno da bi u novom preduzeću „Šumadija“, kome bi bili povereni neki važni poslovi za grad, moglo doći i do povećanja broja radnih mesta posle dokapitalizacije i izmirenja nagomilanih dugova nekadašnje firme „Šumadija DES“.

B. K.

Objavljeno: 14. 08. 2019.

Izvor: POLITIKA – Srbija

Autor: B. K.

O tome i na:

Grad Kragujevac spasava preduzeće Šumadija od likvidacije -www.danas.rs