Субвенције за самозапошљавање узело 4.145 незапослених

Лане је из српског буџета за активне мере и програме запошљавања издвојено 3,65 милијарде и додатних 550 милиона динара за особе с инвалидитетом.

Фото: Италијанска компанија ГЛМ-РС тражи раднике Фото: Град Зрењанин

НОВИ САД: Лане је из српског буџета за активне мере и програме запошљавања издвојено 3,65 милијарде и додатних 550 милиона динара за особе с инвалидитетом.

Мерама и програмима активне политике 2018. године било је обухваћено неколико десетина хиљада незапослених, а ове године, када су за ту намену издвојене четири милијарде и додатних 550 милиона динара за запошљавање особа с инвалидитетом, очекује се да тај број буде надмашен.

Влада Србије недавно је усвојила Национални акциони план запошљавања за прошлу годину из којег произлази да је активним мерама и програмом запошавања лане било обухваћено чак 152.936 људи, а да је остварени ефекат на запошљавање 33,81 одсто. Другим речима, током прошле године од укупног броја лица која су учестовала у активним мерама и прогамима НСЗ-а запослило се 51.702.

На сајмовима запошљавања, који су лане одржавани у свим филијалама НСЗ-а, била су укупно укључено 65.622 незапослена, а запослило се 16.260. У клубу за тражење посла прошле године било је 5.144 незапослена, а до радног места стигло је њих 1.479. Кроз обуку за активно тражење посла лане је прошло 39.936 незапослених, а радно место добило је 9.455.У  програм стручне праксе 2018. године било је укључено 5.520 незапослених, а на крају је посао добило њих 594. У истом периоду обуку за тржиште рада имала су 1.244 незапослена, али је на крају посао добило 128. Обуку на захтев послодаваца лане је прошло 539 незапослених, од којих је 386 дошло до радног места.

Субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2018. године користило је 3.800 лица и сви су стекли радно место. Такође и код субвенција за самозапошљавање – 4.145 и сви су задржали радно место. Потпуна реализација лане остварена је и код јавних радова, на којима је било 7.615 незапослених и сви они су за одређени период имали обезбеђен посао и зараду. И код програма стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене, које је лане похађало 855 незапослених, сви су дошли до радног места.

Из статистике која је део извештаја Националног акционог плана запошљавања у 2018. години произлази да је лане најмање незапослених дошло до радног места у активној мери „Функционално основно образовање одраслих” јер га је користило 1.289 незапослених, а само десеторо је обезбедило радно место, што доноси реализацију од свега 0,78 одсто. Слабија рализација бележи се и у специјалистичкој информатичкој обуци, коју је прошле године похађало 778 незапослених, а само 33 је дошло до посла, што је свега 4,24 одсто.


Стрес због губитка претходног посла „савладало” 311

Међу мерама које су лане спровођење је и радионица за превладавање стреса услед губитка посла, и њу је похвађало 1.100 незапослених. Од тог броја, 311 је током 2018. године нашло ново радно место.

У истом периоду 3.052 незапослених било је на тренингу самоефикасности, а 567 њих добило је посао.


Љ. Малешевић

Objavljeno: 04. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević