Апатин: Два милиона да десет људи крене у посао

Конкурс је отворен до 17. јуна, а текст јавног позива са захтевом и бизнис планом се може преузети на званичном сајту Општине Апатин.

Фото: Апатин Фото: Јелена Ивановић

Апатин: Филијала за запошљавање у Апатину и локална самоуправа објавили су два конкурса, ради доделе субвенција незапосленима који планирају да покрену сопствени посао и за послодавце за запошљавање лица теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години, на територији ове општине.

Конкурс је отворен до 17. јуна, а текст јавног позива са захтевом и бизнис планом се може преузети на званичном сајту Општине Апатин.

За конкурс који се односи на самозапошљавање обезбеђено је у општинском буџету два милиона динара, казала је заменица председника општине Дубравка Кораћ.

Том сумом, додала је, локална самоуправа жели да помогне десетак људи намерених да покрену сопствени посао.

Отприлике је десет лица остало испод границе прошле године, када је Национална служба за запошљавање делила новац, па је намера општине да ове године сви који испуњавају услове, добију тражену новчану потпору, вели наша саговорница.

За другу меру која се односи на  запошљавања теже запошљивих лица, Дубравка Кораћ је нагласила да је обезбеђено 150.000 динара по једном новоотвореном радном месту.

Критеријум је ове године блажи па теже запошљива лица не морају да имају више и високо образовање, већ их је могуће запослити и са средњом школом. У ову категорију спадају млади до 30 година старости – без квалификација, са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама. Затим, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Ромиособе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћидугорочно незапослени, жртве породичног насиља, објаснила је заменица председника Дубравка Кораћ.

ЗД.


Objavljeno: 03. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Z. D.