Конкурс Општине Мали Иђош: Удружења пружају социјалне услуге

Општина Мали Иђош расписала је јавни конкурс за пројекте и програме удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада за ову годину.

foto Jelena Ivanovic

Мали Иђош: Општина Мали Иђош расписала је јавни конкурс за пројекте и програме удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада за ову годину.

Конкурс се односи на област рада организација и удружења која се баве социјалном заштитом старих лица, кућном негом и помоћим старим лицима, здравственом заштитом- дневни боравак за особе са посебним потребама, што спада у заштиту лица са инвалидитетом.

Финансирају се трошкови пројектних активности и обављања делатности, а приоритети су трошкови за зараде и доприносе стручних радника, трошкови струје и комуналија, као и трошкови за редовно функционисање уз образложење приликом пријаве за конкурс.

Право учешћа на конкурсу имају програми, односно пројекти од општег интереса у области друштвеног и хуманитарног рада имају удружења грађана чије се седиште налази на територији општине Мали Иђош, или чије се активности реализују на територији општине. Право учешћа имају удружења грађана која се баве пружањем помоћи грађанима у стању социјалне потребе, радом у области заштите старих лица, кућном негом. Такође, помоћ локалне самоуправе добиће и удружења грађана којима је делатност пружање услуге дневног боравка за младе и одрасле са сметњама у развоју, дневни боравак за младе и одрасле са телесним инвалидитетом и са интелектуалним тешкоћама.

Из конкуса ће бити искључена удружења који нису извршила обавезу да известе Општину о утрошку додељених средстава по ранијим конкурсима. На основу поднетих пријава пројеката конкурсна комисија коју именује Општинско веће ће одлучити коме се додељују једнократна неповратна финансијска средства, у месечним ратама.

Удружење може да учествује највише са једном пријавом у току једне буџетске године, и финансирају се пројекти који се могу реализовати најкасније до 31. децембра 2019. године. Шире информације о конкурсу могу се наћи на сајту Општине Мали Иђош.

М. Сћ

Пројекат „Пером и објективом кроз Мали Иђош” реализовао је „Дневник”. Ставови изнети у овом тексту нужно не изражавају ставове локалне самоуправе, која суфинансира пројекат.

Objavljeno: 01. 02. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Sć