Rekorderi po broju priznanja za humanost

Crveni krst Požarevac je najuspešnija organizacija u Republici Srbiji na planu prikupljanja rezervi krvi i u 2018. godini sa dostignutim nivoom davanja krvi od 6.03odsto u odnosu na broj stanovnika.

Saša Obradović sa priznanjem za akcije davanja krvi Foto: M. Veljković

Crveni krst Požarevac je najuspešnija organizacija u Republici Srbiji na planu prikupljanja rezervi krvi i u 2018. godini sa dostignutim nivoom davanja krvi od 6.03odsto u odnosu na broj stanovnika.

Na tradicionalnom novogodišnjem prijemu u Skpštini grada Beograda dodeljeno im je specijalno priznanje za najviši nivo kulture davanja krvi u RS u protekloj deceniji. Osmo po redu priznanje ima posebnu težinu, jer je ove godine počela implementacija novog Zakona o transfuzijskoj medicini.

„Priznanje da je Grad Požarevac najhumaniji grad u Srbiji je dokaz da u Požarevcu žive najhumaniji i najplemenitiji ljudi. Tokom 2018. godine prikupljeno je 3.723 jedinica krvi u organizovanih 56 akcija. Izuzetna saradnja Instituta za transfuziju krvi Srbije, Crvenog krsta Požarevac, uz podršku Grada Požarevca, medija, institucija, kompanija, škola – ključ je uspeha“, rekao je Saša Obradović, sekretar Crvenog krsta Požarevac..

Osim što pomaže bolesnima akcijama davanja krvi, Crveni krst pomaže i starima i licima sa invaliditetom, preko usluge „Pomoć u kući“ i za to poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja. Prioritetna grupa koja koristi ovu uslugu jesu stariji od 65 godina koji još uvek mogu samostalno da funkcionišu, ali im je dobrodošla pomoć i podrška. Drugu grupu korisnika čine invalidna lica bez obzira na godine starosti.

“Sa ovom uslugom počeli smo pre jednu deceniju. Tada je bilo 5 gerontodomaćica a sada ih je 15, a broj korisnika je sa 35 porastao na 97. Opšta je konstatacija da su dosadašnja iskustva i rezultati potvrdili opravdanost uvođenja i postojanja ovog servisa i ukazali na potrebu za njegovim širenjem i unapređivanjem. Trenutno ovom uslugom može maksimalno biti obuhvaćeno 105 korisnika sa postojećim brojem gerontodomaćica“, kazao je Obradović.

Crveni krst brine i o siromašnima, za koje dnevno sprema 850 obroka, a onima po selima dostavlja namirnice. Njih obezbeđuje Crveni krst Srbije, preko nadležnih ministarstava, dok Grad Požarevac finansira pripremu i distribuciju obroka. “Deci smo poklonili i školski pribor i paketiće za Novu godinu, a u okviru projekta „Nije pomoć dati nego osnažiti“ donirano je i 40 paketa bebama rođenim u 2018. godini“, rekao je Obradović. On je naveo da u Crvenom krstu radi i restoran koji priprema kuvan obrok za sve građane, po ceni od 100 do 250 dinara.

U Crvenom krstu radi devet profesionalno zaposlenih radnika, kojima pomažu brojni aktivisti i volonteri. „Jedan od velikih problema sa kojim se susrećemo jeste nedostatak adekvatnog magacinskog prostora za smeštaj opreme za delovanje u vanrednim prilikama kao i smeštaj humanitarne pomoći. Rešenjem ovog problema spremnost Grada Požarevca za odgovor na eventualne nesreće bi se podigla na viši nivo“, zaključuje Obradović.

Paketi

U okviru projekta „Nije pomoć dati nego osnažiti“, koji je realizovan u saradnji sa Gradskom upravom, tokom oktobra podeljeno je 99 prehrambenih i higijenskih paketa starim licima u stanju socijalne potrebe, korisnicima Narodne kuhinje i servisa „Pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom“ .

Projekti

U 2018. godini uspešno su realizovane sve planirane programske aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada. Takođe, u saradnji sa Gradskom upravom realizovani su projekti „Pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom“, „Bria o starima“, „Nije pomoć dati nego osnažiti“ i „Smanjenje rizika i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti“.

Objavljeno: 21. 01. 2019.

Izvor: www.danas.rs

Autor: M. Veljković