Više novca za udruženja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu objavio je dva konkursa za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblastti zaštite osoba sa invaliditetom.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu objavio je dva konkursa za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblastti zaštite osoba sa invaliditetom. Kako je navela sekretarka Nataša Stanisavljević, za realizaciju je obezbeđeno 68.000.000 dinara, što je 21,5 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

-Uvećanjem planiranih sredstava za javne konkurse za programe iz
zaštite osoba sa invaliditetom i boračko-invalidske zaštite, omogućeno je uvećanje budžeta za pojedinačne programe i projekte, a samim tim će veći broj udruženja dobije sredstva po konkursu – rekla je sekretarka.

M. S.

Objavljeno: 22. 01. 2019.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – BGD 011

Autor: M. S.