Birališta bez barijera

Kako bi poboljšali pistupačnost biračkim mestima i omogućili sugrađanima sa invaliditetom da lakše ostvare svoje biračko pravo, Opština Savski venac, Opština Vračar, Gradska izborna komisija i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije potpisali su sporazum o razumevanju.

Kako bi poboljšali pistupačnost biračkim mestima i omogućili sugrađanima sa invaliditetom da lakše ostvare svoje biračko pravo, Opština Savski venac, Opština Vračar, Gradska izborna komisija i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije potpisali su sporazum o razumevanju. Ovim dokumentom oni su se saglasili da će preduzimati aktivnosti na unapređenju dostupnosti birališta, uključujući fizičku pristupačnost, kao i pristup osobama sa oštećenim vidom, sluhom.

Objavljeno: 09. 01. 2019.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – BGD 011

Autor: M. S.