Особе са инвалидитетом добијају посао

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа партнер је удружењу за aутизам “Сиварвањ” из Сегедина (Мађарска) у реализацији пројекта “Трансформисање сметњи у радне способности” вредан 98.180 евра, од чега се 85 посто финансира средсвима из Европске уније у оквиру реализацији Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска —Србија.

 

 

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа партнер је удружењу за aутизам “Сиварвањ” из Сегедина (Мађарска) у реализацији пројекта “Трансформисање сметњи у радне способности” вредан 98.180 евра, од чега се 85 посто финансира средсвима из Европске уније у оквиру реализацији Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска —Србија.

Дневним боравком за младе и одрасле особе с инвалидитетом “Барка” у Кањижи, обухваћено је 30 корисника, где су укључени и волонтери удружења “С тобом – за њих”. Координаторка пројекта психолог Ибоја Сакач из Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа каже да је циљ пројекта оспособљавање и упошљавање особа с инвалидитетом у неким облицима социјалног предузетништва, на чему су учињени први кораци, а такође и да се особе с инвалидитетом запошљавају у овдашњим фирмама.

Предвиђено је да се у оквиру пројекта, започетог у фебруару ове године и траје до априла 2019, упосли 12 особа с инвалидитетом. До сада су запослене четири особе с умањеним радним способностима, па тако уз подршку ментора једна је ангажоване у ДОО “Гнеза” на неодређено време и троје на одређено у ЈКП “Комуналац” и Удружењу “С тобом – за њих”.

Захваљујући овом пројекту купљена су неопходна средства за покретање ручне израде сапуна, као и нова опрема за раније подигнути стакленик, тако да се проширује могућност за радно ангажовање особа с инвалидитетом. Запослени се усавршавају у овом сегменту социјалне заштите, а и потенцијалним послодавцима је указано на значај упошљавања особа с инвалидитетом због њихове социјализације, осамостаљивања и обезбеђења егзистенције.

Председник Удружења “С тобом – за њих” Јожеф Варга наглашава да се за остваривање зацртаних циљева укључују родитељи особа с инвалидитетом, волонтери и стручњаци који су ангажовани кроз јавне радове. Варга напомиње да је на првом месту до сада била драгоцена подршка локалне самоуправе општине Кањижа, а да је подршка добијана и на конкурсима покрајинских и републичких институција, као и Компаније НИС.

Жомбор Ујвари из ЈКП “Комуналац” који је кординатор пројекта јавних радова у том предузећу, указује на то да постоји могућност за ангажовање особа с инвалидитетом у сарадњи с Националном службом за запошљавање, посебно на лакшим физичким пословима као што је кошење траве и одржавање чистоће на јавним површинама.

– Упослили смо два радника из Кањиже и Тотовог Села на одређено време на четири месеца на сезонским пословима. Ангажовање већег броја има, али проблем нам представља и ограничење запошљавања у јавним службама које је на снази. Потреба имамо на пословима одржавања јавних и зелених површина. Увек смо за то да се пружи помоћ и подршка особама с инвалидитетом. Координатори из удружења “С тобом – за њих” пратили су процес рада и како запослене особе с инвалидитетом напредују, јер им је неопходно посветити додатну пажњу, пошто им способности и радне навике нису исте као код осталих запослених. На неки начин способности особа с инвалидитетом су индивидуалне, али пројекат у који смо укључени је успешан и мислим да га треба наставити – каже Ујвари.

У оквиру пројекта “Трансформисање сметњи у радне способности” још треба да се упосли осам особа с инвалидитетом у заштићеним радионицама на ручном прављењу сапуна и производњи у стакленику. Као вид социјалног предузетништва у Кањижи ради Грнчарска радионица “Лала”, текстилна радионица и фирма за прераду паприка.

Текст и фото: М. Митровић

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Mitrović