Uhvati film – pusti predrasude

Radionicama u Srednjoj Medicinskoj školi „7. april“, KAO Parnas započinje realizaciju projekta „Uhvati film-pusti predrasude“…Edukacijom u Srednjoj medicinskoj školi „7. april“, koja će se održati 17. i 19. septembra,…

Uhvati film festival pr.uhvatifilm@gmail.com

 

 

Radionicama u Srednjoj Medicinskoj školi „7. april“, KAO Parnas započinje realizaciju projekta „Uhvati film-pusti predrasude“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada.

UHVATI FILM – PUSTI PREDRASUDE

Edukacijom u Srednjoj medicinskoj školi „7. april“, koja će se održati 17. i 19. septembra, Kreativno-afirmativna organizacija PARNAS započinje praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

U dogovoru sa osobljem Medicinske škole, đaci će imati priliku da nauče, pre svega, o stečenom invaliditetu i osobama sa invaliditetom koje imaju cerebralnu paralizu, kroz projekcije filmova sa prošlogodišnjih  „Uhvati film“ festivala i diskusiju u kojima će dekonstruisati stereotipe i predrasude uočene u filomovima.

Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima.

Marijana Ramić

kordinatorka pr aktivnosti

Tel. 064-33-40-139

pr.uhvatifilm@gmail.com;

http://uhvatifilm.org/

Izvor:

pr.uhvatifilm@gmail.com