Пројекат НВО „Из круга..Војводина“: Искуства жена с инвалидитетом

Организација за подршку женама с инвалидитетом „Из круга.. Војводина“, у сарадњи с Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) у Србији, наставља пројекат прикупљања података о искуствима жена с инвалидитетом…

 

 

Организација за подршку женама с инвалидитетом „Из круга.. Војводина“, у сарадњи с Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) у Србији, наставља пројекат прикупљања података о искуствима жена с инвалидитетом на плану остваривања сексуалних и репродуктивних права, активност планирану у оквиру пројекта „Аутономија, глас и учешће особа с инвалидитетом у Србији” подржаног кроз Партнерство Уједињених нација за права особа с инвалидитетом (УНПРПД).

Након Рашке, Зајечара и Чуруга, четврта у низу фокус група организује се у Новом Бечеју уз подршку Удружења Рома Нови Бечеј – СОС телефона на језицима националних мањина.

Организатори наводе да ће ће се за време трајања пројекта, од јуна до октобра 2018. године, овим активностима постићи један општи и три појединачна циља.

Први појединачни циљ је мапирање потешкоћа са којима се жене с инвалидитетом суочавају у остваривању својих сексуалних и репродуктивних права. Документовање степена информисаности и ставова жена и девојака с инвалидитетом о сексуалности, трудноћи, материнству и подршци коју примају у здравственим службама током гинеколошких прегледа, трудноће, порођаја и одгајања деце је други циљ овог пројекта.

Његов трећи циљ је повећање видљивости и подизање свести о овим питањима, како унутар заједнице особа с инвалидитетом, тако и код опште популације, путем Портала о инвалидности и друштвених мрежа.

Прикупљање података одвијаће се путем попуњавања упитника и фокус група, које ће бити организоване у неколико градова и општина Србије.

Материјали ће бити основа даљих анализа и израде смерница за повећање капацитета државних институција за пружање здравствених услуга женама с инвалидитетом у области сексуалног и репродуктивног здравља.

Особе с инвалидитетом заслужују прихватање своје сексуалности, не само у заједници људи без инвалидитета, већ и међу осталим особама с инвалидитетом. Инвалидитет не умањује право на изражавање властите сексуалности. То укључује право на венчање, родитељство, бригу о деци, те право на информације које ће им помоћи да донесу добру одлуку.

Б.О.

Objavljeno: 20. 07. 2018.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: B. O.